Členství v EFLM Academy

Přihlaste se na https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena ke zvýhodněnému členství v EFLM Academy. Pro členství v roce 2023 je třeba se přihlásit nejpozději do 5.12.2022 (pozdější přihlášky budou možné jen v individuálním režimu ne se zvýhodněnými podmínkami). Podrobný návod na vyplnění přihlášky najdete zde. Další výhody členství v EFLM Academy (společné i s individuálním členstvím): Plný přístup do celé řady […]

IFCC – Exchange program

Vážení kolegové, níže naleznete dopis jménem Prof. Khosrowa Adeliho, prezidenta IFCC, a Prof. Nadera Rifaie, předsedy divize IFCC pro vzdělávání a management, v němž oznamují podzimní výzvu k podávání žádostí o PEP. Přihlášky zasílejte do 30. listopadu 2022 na adresu kanceláře IFCC (ifcc@ifcc.org ). S pozdravem Silvia Cardinale PEP – Call for Applications – Fall […]

Zápis
Zápis č. 2/2022

Zápis ze schůze výboru ČSKB č. 2/2022 dne 14.9.2022 v 9.30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 2 Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, doc. RNDr. D. Friedecký, Ph.D., Mgr. Hauerová, MUDr. P. Kocna, CSc., MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., MUDr. D. […]

Professional Exchange Programme – CALL FOR HOSTING LABS

The IFCC is happy to announce a major expansion of the Professional Exchange Programme (PEP) and an increase the number of awards to support training of young scientists and continuing education of other laboratory professionals at clinical laboratory centres and IVD facilities around the world. To facilitate this endeavour and to help applicants find the […]

K čemu je vám ČSKB?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bych Vás, jako členy ČSKB, požádat o názor, na jaké činnosti se má výbor ČSKB soustředit v nadcházejícím období. Ve strukturovaných otázkách níže jsem se zaměřila na nové nebo renovované aktivity ČSKB. Práci na doporučeních, vyjednávání s pojišťovnami, odbornými společnostmi a dalšími partnery, organizování pravidelných vzdělávacích akcí a další „tradiční“ […]