ČSKB

 

Úvodní slovo předsedy

Informační příručka ke COVID-19

Labtestsonline.cz

Zpráva o činnosti výboru za rok od září 2019 do září 2020

Zpráva o činnosti výboru zdravotních laborantů 2020

Zpráva pokladníka ČSKB za rok 2019Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) byla založena v roce 1958, sdružuje vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky jak v oboru klinické biochemie, tak i v příbuzných, zejména laboratorních, oborech. ČSKB je jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je také členem a partnerem mezinárodních organizací IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a EC4 (European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

Oficiální adresa ČSKB:
Česká společnosti klinické biochemie ČLS JEP
Sokolská 31
120 00 Praha 2

Korespondenční adresa:
Sekretariát ČSKB
Miroslava Beranová
ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel. 224962841
Fax: 224962848
e-mail: sekretariat@cskb.cz