a právní výklady

Stanovisko ČSKB ke stanoveni kardiálního troponinu při podezření na akutní koronární syndrom v režimu POCT (2024)

Stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k omezení indikace stanovení PSA z diagnostických důvodů (2024)

Stanovisko ČSKB ke stanovení beta-hydroxybutyrátu v plné krvi v režimu POCT (2023)

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy (2023)

Stanovisko výboru ČSKB k vykazování některých výkonů (2023)

Stanovisko výboru ČSKB k vykazování FIT laboratoří (2022)

Doporučení Laboratorní aspekty stanovení kardiálních troponinů (2021)

Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 21 – 24

Doporučení o vnitřní kontrole kvality (2021)

Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 19 – 20

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin (2021)

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 104-116

Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (2021)

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 94-103

Doporučení k vyjadřování nejistot kvantitativních výsledků měření ve zdravotnických laboratořích (2021)

Doporučení pro validace a verifikace postupů laboratorních vyšetření ve zdravotnických laboratořích (2021)

POCT metody v ordinaci praktického lékaře (2021)

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 31-40

Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi (2020)

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 41-55

Markery kostního obratu u osteoporózy – společné stanovisko k jejich využití Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie (ČSKB) ČLS JEP (2020)

Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 2, p. 48–63

Diabetes mellitus laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů revize (2020)

Doporučení České společnosti klinické biochemie k jednotkám výsledků měření (2020)

Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 1, p. 24-25

Doporučení České společnosti klinické biochemie a České myelomové skupiny k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií (říjen 2019)

Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 1, p. 26-34

Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC_EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2019

Pokyny pro odběr moče na toxikologické vyšetření (2019)

Doporučení: Systém externího hodnocení kvality (2019)

Klin. Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 1, p. 35

Doporučení k převzetí vzorku – aktualizace (2019)

Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství (2018)

Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot (2017)

Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 36–42.

Smyslem je informovat odbornou veřejnost ve stručnosti o tom, co je nového, resp. co se změnilo v názorech na nutnost lačnění před odběrem krve na stanovení krevních lipidů, vliv jídla na hladinu krevních lipidů a doporučení pro hodnocení výsledků vyšetření krevních lipidů na nálezových listech z laboratoře.

Vyšetřování mozkomíšního moku (2016)

Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 43–47

Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility (2013)

DMEV 2013; 16(1): 38–61

Správné zavádění a používání prostředků POCT (2011)

Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří (2011)

Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2010, No. 2, p. 128-130

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy (2011)

Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2010, No. 1, p. 48- 61.

Cílený screening celiakální sprue (CS) (2009)

Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 55–56

Vnitřní kontrola kvality (2007)

Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, No. 1, p. 69-70.
Součástí doporučení je edukační materiál o vnitřní kontrole kvality (ISBN 978-80-254-1130-8)

Stanovisko výboru ČSKB ke stanovení celkového proteinu v plazmě a v séru (2022)

Stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP z 29. 1. 2019 – uvolňování výsledků laboratorních vyšetření

Stanovisko výboru ČSKB k vydávání laboratorních výsledku odbornosti 801 a srovnání výsledků v séru a v plazmě (2012)

Společné stanovisko ČIA, CZEDMA a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii při ÚLBLD 1.LF UK a VFN k rozsahu dokumentace dodavatele IVD a laboratorních přístrojů (2017)

Stanovisko výboru ČSKB k vydávání laboratorních výsledku odbornosti 801 a srovnání výsledků v séru a v plazmě (2012)

Reakce SLG na tiskovou zprávu České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP: „Národní registr má zefektivnit organizaci péče o těhotné i novorozence“ ze dne 24. listopadu 2015

Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření – stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP z 30. 6. 2015

Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou (2015)

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnám (2014)

Neinvazivní analyzátor krve AMP – vyjádření MZČR (2013)

Stanovisko k vigilanci diagnostických zdravotnických prostředků in vitro | vyjádření výboru ČSKB ke stanovisku (2013)

Požadavky na personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče – laboratorní pracoviště (2012)

Stanovisko k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.: status rizikového pracoviště (23.3.2004 a 31.10.2006)

Dodatková dovolená zaměstnanců klinických laboratoří

Výklad ČSKB k Závaznému stanovisku ČLK č. 2/2002 K personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie