Vzor „Registračního listu zdravotního výkonu“

Jak navrhovat zdravotní výkony k zařazení do Seznamu výkonů – průvodce vyplnění registračního listu

Stanovisko odborných společností ČSNM a ČSKB k vykazování výkonů odbornosti 815 laboratořemi odbornosti 801