Systém ocenění členů ČSKB

Čestné členství
Hořejšího medaile
Čestné uznání
Cena za nejlepší publikaci předchozího roku
Cena za výuku a vzdělávání
Společné ceny ČSKB a komerčních společností

Čestné členství ČSKB

 • Kritériem pro udělení čestného členství ČSKB je významná a dlouholetá práce pro ČSKB, podpora a propagace české klinické biochemie v zahraničí.
 • Čestné členství se uděluje nepravidelně, a to při sjezdu, zasedání výboru nebo při jiných slavnostních příležitostech.
 • Udělení čestného členství navrhuje výbor ČSKB členům i nečlenům ČSKB, tuzemským i zahraničním odborníkům.
 • Čestní členové ČSKB neplatí členské příspěvky ani vložné celostátních akcí.
 • čestní členové a významné osobnosti ČSKB

Hořejšího medaile

 • Uděluje se za celoživotní a/nebo mimořádný přínos k rozvoji české klinické biochemie a laboratorní medicíny
 • Medaile se slavnostně předává každý druhý rok na celostátním sjezdu ČSKB
 • Uděluje se českým i zahraničním klinickým biochemikům a odborníkům v laboratorní medicíně. O udělení ceny rozhoduje výbor ČSKB
 • Cena je honorována odměnou 50 000,- Kč
 • o medaili
 • přehled laureátů

Čestné uznání „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“

 • Toto ocenění se uděluje za významnou a dlouholetou práci pro obor klinické biochemie a laboratorní medicíny.
 • Udělení čestného uznání probíhá každoročně při sjezdu, zasedání výboru nebo při jiné slavnostní příležitosti.
 • Ocenění navrhuje výbor ČSKB tuzemským členům ČSKB.
 • Cena není honorována
 • přehled laureátů

Cena ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce ….“

 • Splnění odborných kritérií pro udělení této ceny hodnotí porota jmenovaná výborem ČSKB.
 • Cena se uděluje každoročně a předává se na celostátním sjezdu ČSKB nebo na Sympoziu FONS.
 • Uchazeč, první autor nebo korespondující autor, přihlásí pouze 1 práci, soubory prací nebudou vyhodnocovány.
 • Kandidáty na toto ocenění mohou navrhovat členové ČSKB.
  • Návrhy je potřeba zaslat společně s prací na adresu vědeckého sekretáře,
  • Společně s návrhem je potřeba zaslat jméno autora, datum narození a adresu.
 • Pro autora navrhovaného na ocenění je podmínkou členství v ČSKB v době publikování práce.
 • Cena je honorována odměnou 20 000,- Kč
 • přehled laureátů

Uzávěrka pro podání návrhů na udělení této ceny je 30.6.2022

Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok …“

 • Cena se uděluje za mimořádný přínos k výuce a vzdělávání. Splnění kritérií hodnotí odborná porota jmenovaná výborem ČSKB.
 • Ocenění se uděluje každoročně a slavnostní předání se odehrává na celostátním sjezdu ČSKB nebo na Sympoziu FONS.
 • Kandidáty na ocenění schvaluje výbor ČSKB, návrhy může podat člen ČSKB s přesnou identifikací oceňované práce, skripta, elektronického média (přesný název, autorský kolektiv, ISBN, vydavatel) na adresu vědeckého sekretáře. Cena se uděluje členům i nečlenům ČSKB, tuzemským i zahraničním odborníkům.
 • Cena je honorována odměnou 20 000,- Kč
 • přehled laureátů

Uzávěrka pro podání návrhů na udělení této ceny je 30.6.2022

Společné ceny ČSKB a komerčních společností

 • Kritéria pro udělování těchto cen stanovuje odborná porota jmenovaná výborem ČSKB a danou firmou
 • Cena je vypisována příležitostně po dohodě s firmami
 • přehled laureátů