Sdílené výkony

  Výkony odbornosti 801 poskytnuté ke sdílení ostatním odbornostem

Sdílení výkonů odbornosti 801 je platné dle Seznamu výkonů, který neprošel kultivací, která byla navrhována.

(schváleno výborem ČSKB 30.6.2016)