Výbor České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
Výbor sekce biochemických laborantů ČSKB
Revizní komise ČSKB
Chronologie předsedů a vědeckých sekretářů ČSKB

Výbor České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

 

Předsedkyně
Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel: 224 962 883
Fax: 224 962 848
E-mail: springer@vfn.cz
Vědecký sekretář
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie
Nemocnice Písek, a. s.
Karla Čapka 589, 397 01 Písek
tel.: 382 772 120
e-mail: malina@nemopisek.cz
Místopředseda, IFCC, EFLM reprezentant
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
Odbor klinických laboratoří a kostního metabolizmu
Klatovská nemocnice, a. s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
tel.: 777 170 672
e-mail: richard.pikner@klatovy.nemocnicepk.cz
Místopředseda
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Tel.: 377 104 233
Fax: 377 104 234
E-mail: racek@fnplzen.cz
Člen výboru
Prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
tel: 588 443 228
E-mail: david.friedecky@upol.cz
Člen výboru
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 841
Fax: 224 962 848
E-mail: zimatom@cesnet.cz
Pokladník
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Tel.: 377 104 285
e-mail: rajdl@fnplzen.cz

 

Výbor sekce zdravotních laborantů ČSKB

Předsedkyně sekce biochemických laborantů
Mgr. Martina Bunešová, MBA
ÚLChKB 2.LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
Tel.: 224 435 318
Fax: 224 435 320
E-mail: bunesovam@seznam.cz
Místopředseda
Mgr. Veronika Hauerová
ÚLBLD  1.LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 655
E-mail: veronika.hauerova@vfn.cz
Vědecká sekretářka
Bc. Jana Blažková
FN Hradec Králové
ÚKBD
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Tel. 495 833 377,
E-mail: blazkjan@fnhk.cz
Členka výboru sekce biochemických laborantů
Mgr. Hana Beránková
Lab pro stud mitochondr.poruch
KPDPM 1.LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
12808 Praha 2
Tel.:+420 224 967 199 |
E-mail: hana.berankova@vfn.cz
Člen výboru sekce biochemických laborantů
Petr Coufal
OKB FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
Tel.: 543 183 200
Fax: 543 183 198
E-mail: petr.coufal@fnusa.cz

Revizní komise ČSKB

Předseda revizní komise
MUDr. Miroslav Verner
OKB Nemocnice v Českých Budějovicích
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
Tel.: 387 873 500
E-mail: verner@nemcb.cz
Členka revizní komise
RNDr. Hana Benáková, MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 840
Fax: 224 96 2840
E-mail: benakova@vfn.cz
Člen revizní komise
Petr Kocna MUDr.Petr Kocna CSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LFUK a VFN Praha
Na Bojišti 3, 128 08 Praha 2
Tel.: 602 297 604
E-mail: kocna@lf1.cuni.cz
Sekretariát ČSKB
Miroslava Beranová
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 841
Fax: 224 962 848
E-mail: sekretariat@cskb.cz

Chronologie předsedů a vědeckých sekretářů ČSKB

Předsedové ČSKB

1959–1969 prof. MUDr. Jaroslav Hořejší, DrSc.
1969–1990 prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
1990–1998 prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
1998–2002 prim. MUDr. Karel Kalla
2002–2006 prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
2006–2014 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
2014-2022 prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
2022 doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

Vědečtí sekretáři ČSKB

1959–1969 doc. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
1969–1985 prim. MUDr. Radmil Podivínský
1985–1998 prim. MUDr. Karel Kalla
1998–2014 Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
2014-2018 Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.
2018- MUDr. Pavel Malina, Ph.D.