Členství v ČSKB

Čestní členové ČSKB a osobnosti oboru

Členství v ČSKB

 • Zájemce o členství v České společnosti klinické biochemie ČLS JEP musí vyplnit a podepsat členskou přihlášku, kterou zašle na adresu centrální evidence ČLS JEP nebo na adresu vědeckého sekretáře odborné společnosti, který zajistí projednání na nejbližší schůzi výboru ČSKB.
 • Členská evidence registruje nového člena na základě přihlášky projednané a schválené výborem ČSKB.
 • Podmínky členství v ČLS JEP naleznete na stránkách o členské evidenci.

Členské příspěvky ČSKB

roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

důchodci MUDr.

80 + 120 = 200,- Kč

pracující MUDr.

230 + 120 = 350,- Kč

do 35 let MUDr.

230 + 120 = 350,- Kč

do 30 let MUDr.

80 + 120 = 200,- Kč

důchodci ostatní VŠ

80 + 120 = 200,- Kč

pracující ostatní VŠ

230 + 120 = 350,- Kč

do 35 let ostatní VŠ

230 + 120 = 350,- Kč

do 30 let ostatní VŠ

80 + 120 = 200,- Kč

důchodci SŠ

0,- Kč

pracující SŠ

100,- Kč

do 35 let SŠ

100,- Kč

do 30 let SŠ

70,- Kč

Základní členský příspěvek pro ČLS JEP od roku 2019 činí 400,- Kč – pozor změna, opraveno 15. 5. 2019!!
O snížení výše uvedeného základního příspěvku ČLS mohou požádat prostřednictvím výboru členové ve věku nad 70 let a matky na mateřské dovolené.

Výše příspěvku do ČLS pro matky na MD činí 100,- Kč, do ČSKB 0,- Kč.

Platba členských příspěvků

 • Číslo účtu pro úhradu členských příspěvků:
  • ČSOB 190837708/0300
 • Úhrada příspěvků pro členy ČSKB ze Slovenské republiky:
  • Platí stejná diferenciace, platbu lze provést v Sk v přepočtu dle platného kurzu.
  • Příspěvky lze hradit na účet ČLS JEP zřízený na Slovensku: TATRABANKA a.s. , Vajanského nábrežie 5, Bratislava, SR, č.účtu: 2622740344 , kód banky: 1100.
 • Variabilním symbolem musí být evidenční číslo v centrální evidenci (Vaše členské číslo můžete ověřit telefonicky nebo e-mailem u členské evidence ČLS JEP, případně u vědeckého sekretáře ČSKB).
 • Konstantní symbol: 0308

Změny v adresáři ČSKB

 • Jakékoli změny potřebné k aktualizaci adresy nahlaste ve vlastním zájmu neprodleně buď přímo členské evidenci na výše uvedenou adresu, nebo vědeckému sekretáři ČSKB. Členská evidence, výbor ČSKB a rozesílatelská služba bulletinu FONS zpětnou vazbou písemně potvrzují jakékoliv změny v adresáři.

Čestní členové ČSKB a osobnosti klinické biochemie