Profesní organizace

KVVOPZ – Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví

http://www.komora-vs.org

ČLK – Česká lékařská komora

http://www.lkcr.cz

ČAS – Česká asociace sester

http://www.cnna.cz