Profesní organizace

KVVOPZ – Komora

vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví

http://www.komora-vs.org

ČLK – Česká lékařská komora

http://www.lkcr.cz

ČAS – Česká asociace

sester

http://www.cnna.cz