Zápis
Zápis z výboru ČSKB 7/2023

dne 6.4.2023 v 9.30 hod. (v seminární místnosti ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 2) Vybrané body, které se projednávaly (podrobnosti níže): organizace sjezdu ČSKB v Hradci Králové, snížený registrační poplatek je do 30.6. souhlas s návrhem mikrobiologů na rozšíření kódů 82301 a 82302 o další agens (RSV – respiratory syncycial virus […]

Zápis
Zápis z výboru ČSKB 5/2023

Zápis č. 5/2023 výboru ČSKB dne 8.2.2023 – 11.00-12.30 hod. online jednání (schůzka Microsoft Teams) Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, prof. RNDr. D. Friedecký, Ph.D., Mgr. V. Hauerová, MUDr. P. Kocna, CSc., MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., MUDr. D. Rajdl, Ph.D., doc. Ing. […]

Nabídka cestovních grantů na Euromedlab 2023

IFCC TRAVEL SCHOLARSHIPS Up to 30 IFCC Travel Scholarships (sponsored by IFCC and Roche) designated to allow young scientists from selected countries to attend the XXV IFCC WORLDLAB – IFCC-EFLM EUROMEDLAB Congress to be held in Rome, from 21 to 25 May 2023 and the IFCC FORUM for Young Scientists (21 May 2023). For any […]