MMSE dotazník (Alzheimerova demence)

Přestože Alzheimerova demence postihuje miliony lidí po celém světě, nedávný výzkum přináší naději v podobě nástrojů pro její diagnostiku a sledování. Mini-Mental State Examination (MMSE) je jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro posouzení kognitivních funkcí a detekci změn spojených s Alzheimerovou demencí. Nové studie naznačují, že vylepšené verze tohoto dotazníku mohou poskytnout přesnější a citlivější informace […]

ilustrace dokumentace LDT
Vzor dokumentace in house IVD prostředku

ČSKB ve spolupráci s Porta Medica pro své členy vypracovala vzor dokumentace k IVD prostředku. Na stránce https://www.cskb.cz/ivd-r/ najdete okomentovaný soubor pro dokumentaci rozšiřování využití metody pro jiný materiál, než uvádí výrobce (v PDF i docx formátu). Věříme, že vám tento vzor ulehčí tvorbu dokumentace pro LDT.