K čemu je vám ČSKB?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bych Vás, jako členy ČSKB, požádat o názor, na jaké činnosti se má výbor ČSKB soustředit v nadcházejícím období. Ve strukturovaných otázkách níže jsem se zaměřila na nové nebo renovované aktivity ČSKB. Práci na doporučeních, vyjednávání s pojišťovnami, odbornými společnostmi a dalšími partnery, organizování pravidelných vzdělávacích akcí a další „tradiční“ […]