Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bych Vás, jako členy ČSKB, požádat o názor, na jaké činnosti se má výbor ČSKB soustředit v nadcházejícím období. Ve strukturovaných otázkách níže jsem se zaměřila na nové nebo renovované aktivity ČSKB. Práci na doporučeních, vyjednávání s pojišťovnami, odbornými společnostmi a dalšími partnery, organizování pravidelných vzdělávacích akcí a další „tradiční“ činnosti zde nezmiňuji. Pro nestrukturované vyjádření, které může zahrnovat i tyto aspekty, je určena otázka číslo 8.

Prosíme o vyplnění do 31. října 2022. Výsledky ankety budou zveřejněny na webových stránkách ČSKB a výbor k nim bude přihlížet při prioritizaci úkolů.

Za výbor ČSKB, MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

https://forms.office.com/r/dVc9PFRz68