Členství v EFLM Academy

Přihlaste se na https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena ke zvýhodněnému členství v EFLM Academy. Pro členství v roce 2023 je třeba se přihlásit nejpozději do 5.12.2022 (pozdější přihlášky budou možné jen v individuálním režimu ne se zvýhodněnými podmínkami). Podrobný návod na vyplnění přihlášky najdete zde. Další výhody členství v EFLM Academy (společné i s individuálním členstvím): Plný přístup do celé řady […]