Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor České společnosti klinické biochemie vyhlašuje cenu Arnolda Beckmana mladým biochemikům za publikační činnost v roce 2023

Ceny:

45 tisíc pro mladého biochemika do 40 let, publikace v časopise s impaktem, prvoautor nebo korespondenční autor musí být členem ČSKB

35 tisíc pro mladého biochemika do 40 let za práci v češtině, člen ČSKB, týká se laboratorní činnosti, publikace v recenzovaném časopise, přednáška nebo poster týkající se propagace oboru, pedagogického působení nebo mezioborové spolupráce

20 tisíc pro laboranty do 40 let, členy ČSKB; publikace v časopise, poster nebo prezentace na celostátní akci

Ocenění budou prezentovat své výsledky na nejbližším sjezdu ČSKB nebo konferenci FONS či Biolabu ve formě přednášky v tematickém bloku nebo v bloku Varia.

Návrhy na ocenění zasílejte do 15. 3. 2024 na adresu vědeckého sekretáře ČSKB: malina@nemopisek.cz

Za výbor České společnosti klinické biochemie: MUDr. Pavel Malina, Ph.D.