Screening štítné žlázy v těhotenství

Ve věstníku 11/2023 je zveřejněna aktualizace metodiky realizace screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství. V souvislosti s tím, je k dispozici úprava v OPENLIMS pro nastavení reflexního testování u screeningu poruch štítné žlázy v těhotenství, kterou si od firmy STAPRO vyžádal výbor ČSKB.

Jak postupovat

 1. Požádat pojišťovny a o nasmlouvání nových kódů
  1. 81810 TSH časný záchyt tyreopatií v těhotenství – 207 bodů

Signální kódy bez bodového ohodnocení:

 • 81811 Negativní výsledek – TSH je v referenčním intervalu pro 1.trimestr
  • 81812 Negativní výsledek – FT4 je v referenčním intervalu
  • 81813 Pozitivní výsledek – TSH je vyšší než referenční interval pro 1.trimestr
  • 81814 Pozitivní výsledek – FT4 je vyšší než referenční interval
  • 81815 Nejasný výsledek – TSH je nižší než referenční interval pro 1.trimestr
 • Pro nový výkon screeningové TSH zadat správný referenční interval pro 1. trimestr těhotenství
 • Domluvit se spolupracujícími gynekology na způsobu označení na žádance a předávání výsledků, zvláště pozitivních, kde jde o čas.
 • Se zástupcem firmy STAPRO dohodnout úpravu OPENLIMS, aby se v případě TSH mimo referenční interval automaticky dozadala další vyšetření a také signální kódy pro vykazování pojišťovně. Zároveň se na výsledek bude tisknout i komentář pro gynekologa, jak má dále postupovat a které léky a v jakém dávkování těhotné předepsat.
 • Tuto úpravu informačního systému vyžádal od firmy STAPRO výbor ČSKB (úprava bude součástí aktualizace OPENLIMS), aby informace a postupy byly jednotné, pokud možno pro všechny těhotné.