Program highlights sjezd ČSKB 2023 - úterý

přicházíme k závěrečnému dni XVI. celostátního sjezdu České společnosti klinické biochemie. Úterý 19. září nabízí řadu zajímavých přednášek a diskusí. Zde je výběr pro vaši inspiraci:

  • Automatizace v laboratorní medicíně: Přijďte se dozvědět o nejnovějších trendech v automatizaci laboratorních procesů, včetně harmonizace postupů a ekologické udržitelnosti klinických laboratoří.
  • Kazuistiky a varia: Nezmeškejte případové studie a diskuse o aktuálních tématech, jako je význam vitaminu D u nezralých novorozenců nebo diagnostika placentárních lézí u pacientek s předčasným porodem.

Kompletní program sjezdu najdete na https://sjezdcskb2023.cz/program-konference/.