V rámci ČSKB byla založena sekce pro implementaci IVD-R do laboratoří klinické biochemie. Stránku naleznete v základním menu „provoz / IVD-R“.