Akce ČSKB

Odborné akce Akce garantované výborem ČSKB

Výbor ČSKB žádá organizáry akcí garantovaných Českou společností klinické biochemie, aby po skončení odborné akce poslali krátkou zprávu o programu, průběhu a přínosu akce panu Janu Adamcovi (adamec@stapro.cz ); ten zajistí její zveřejnění v nejbližším čísle bulletinu FONS.

VARY 2020 – Mezikrajský seminář biochemie a hematologie
19.3.2020, Karlovy Vary

Kontaktní osoba:
David Hepnar
Karlovy Vary
Tel.: 602 767 618
david.hepnar@labin.cz

přihláška: https://www.labweb.cz/prihlaska/register
www.labin.cz

online webinar: AIHA očima transfuziologa
26.3.2020

Kontaktní osoba:
MUDr. Petra Šlechtová MBA
LF UK Plzeň
Tel.: +420  377 593 489
Kristina.Mizerakova@lfp.cuni.cz
https://www.ceva-edu.cz/

Pracovní den: Úloha proteinu v lidském organismu, Lékařský dům, Praha
8.4.2020

Program: duben 2020 Lékařský dům

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Hauerová
ÚLBLD VFN
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 655
veronika.hauerova@vfn.cz
www.cskb.cz

 

online webinar: Stanovení volných lehkých řetězců – pohled klinika a pohled laboratoře
9.4.2020

Kontaktní osoba:
PharmDr. Michal Vostrý
MUDr. Alexandra Jungová
LF UK Plzeň
Tel.: +420  377 593 489
Kristina.Mizerakova@lfp.cuni.cz
https://www.ceva-edu.cz/

XVI. Regionální konference Nejedlého Kladno
15.4.2020

Kontaktní osoby:
Ing. Luděk Šprongl, Ing. B. Hrnčířová
Klinická laboratoř ON Kladno, a. s., Vančurova 1548, 272 59 Kladno
Tel.: 312 606 176, 312 606 330
sprongl@klinickalaborator.cz

Pozvánka účastníci Nejedlého Kladno 2020
www.klinickalaborator.cz

41. imunoanalytické dny, Plzeň, hotel Primavera
22.- 24.3.2020

Kontaktní osoba:
Alena Kunzfeldová
FN Plzeň, Beneše 1128/13, Plzeň/Bory
Tel.: 377 402 573
kunzfeldovaa@fnplzen.cz

online webinar: Stanovení koagulačních faktorů  chromogenní a koagulační metodou
23.4.2020

Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Korelusová
LF UK Plzeň
Tel.: +420  377 593 489
Kristina.Mizerakova@lfp.cuni.cz
https://www.ceva-edu.cz/

online webinar: Prognostické využití kardiomarkerů
14.5.2020

Kontaktní osoba:
MUDr. Rajdl Daniel, Ph.D.
LF UK Plzeň
Tel.: +420  377 593 489
Kristina.Mizerakova@lfp.cuni.cz
https://www.ceva-edu.cz/

50. BIOLAB 2020, Praha Motol
17.-19.5.2020

Kontaktní osoba: 
Mgr. Martina Bunešová, MBA
FN Motol, Praha
Tel.: 224435318
martina.bunesova@fnmotol.cz
www.biolab2020.cz

38.Mezikrajské dny klinické biochemie jihočeského, královéhradeckého a pardubického regionu, Jindřichův Hradec, KD Střelnice
28.-29.5.2020

www.nemjh.cz/mkdny

Kontaktní osoba:
MUDr. I. Kadelová, Bc. M. Slámová
Jindřichův Hradec, KD Střelnice
kadelova@hospitaljh.cz
slamova.martina@hospitaljh.cz

online webinar: Plzeň-místo s nejvyšší incidencí renálního karcinomu na světě: Jak klasifikujeme renální karcinomy na začátku 21. století?
28.5.2020 (alternativně 14.5.2020)

Kontaktní osoba:
Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
LF UK Plzeň
Tel.: +420  377 593 489
Kristina.Mizerakova@lfp.cuni.cz
https://www.ceva-edu.cz/

INTERLAB 2020,  Ústí nad Labem – UJEP Kampus
3.6.2020,

Kontaktní osoba:
ing. Lenka Kocmanová/Taussigová
ing. Pavla Eliášová
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem 40113
Tel.: 477114146
lenka.kocmanova.taussigova@kzcr.eu
pavla.eliasova@kzcr.eu
www.kzcr.eu

Laboratorní medicína – odborné přednášky z různých odborností laboratorní medicíny, Žermanice
8.- 9.6.2020

Kontaktní osoba:
RNDr. Dagmar Gotzmannová
SPADIA LAB a.s. Ostrava
Tel.: 724 969 324
Fax 495832003
dagmar.gotzmannova@gmail.com

XIX. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové 10.09.2020

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
FN – ÚKBD Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
Tel.: 495833810
ukbd@fnhk.cz
ukbd.fnhk.cz

Sympozium klinické biochemie FONS 2020, Pardubice
20.- 22. 9.2020

Kontaktní osoba:
Jan Adamec
Stapro s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
Tel.: 467 003 111
adamec@stapro.cz
www.sympoziumfons.cz

Pracovní den sekce biochemických laborantů, Lékařský dům, Praha
7.10.2020

Kontaktní osoba:
Petr Coufal
OKB FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno
Tel.: 543 183 200
petr.coufal@fnusa.cz
www.cskb.cz

Setkání biochemiků v Písku – XI. ročník, Písek
listopad 2020

Kontaktní osoba:
MUDr.Pavel Malina, Ph.D.
OKB, Nemocnice Písek a.s., Karla Čapka 589, Písek, 39701
Tel.: 382772120, 777366556
malina@nemopisek.cz
www.nemopisek.cz

Adventní laboratorní seminář Liblice 2020
26.- 27.11.2020, Liblice

Kontaktní osoby:
Ing. Luděk Šprongl, Ing B. Hrnčířová
Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, Kladno
Tel.: 312606176,31
sprongl@klinickalaborator.cz
hamendihrncirova@klinickalaborator.cz

39. regionální dny klinické biochemie, Karlova Studánka
2.- 4.12.2020

Kontaktní osoba:
RNDr. Z. Švagera, Ph.D.
ÚLD FNOstrava, 17. listopadu 1790/5, Ostrava
Tel.: 597 374 121
zdenek.svagera@fno.cz

Regionální seminář v oboru klinická biochemie, Hradec Králové
prosinec 2020

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
FN – ÚKBD Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
Tel.: 495833810
ukbd@fnhk.cz
ukbd.fnhk.cz