březen 2023

22březenCelý denPracovní setkání uživatelů POC techniky – zkušenosti z terénu

29březenCelý den30RANK 2023 - Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými postupy

duben 2023

18dubenCelý denXVII. Regionální konference Nejedlého Kladno - Komplexní diagnostika-spolupráce laboratoře a klinika

18duben11:0016:00Pracovní den laborantů - VĚDA A VÝZKUM V KLINICKÉ LABORATOŘI

27dubenCelý den28Hanácké dny laboratorní medicíny - Minulost a současnost v laboratořích

květen 2023

03květenCelý denHmotnostní spektrometrie v rutinní klinické biochemii

21květenCelý den25Wordlab-Euromedlab 2023 v Římě

29květenCelý den31VITATOX 2023 vliv výživy na lidské zdraví, toxikologie, monitorování terapeutických léčiv, vitamínů a dalších veřejností považovaných za zdraví prospěšných látek

30květen(květen 30)13:5931(květen 31)13:5939. MEZIKRAJSKÉ DNY KLINICKÉ BIOCHEMIE Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického regionu

červen 2023

07červen10:0016:30Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského krajepořádá Lékařská fakulta UK v Plzni a Česká společnost klinické biochemie

12červenCelý den13Laboratorní medicína

15červen13:0016:00Přínosné využívání POCT

16červenCelý denDny kontroly kvality Bio-Rad 2023

červenec 2023

11červenec19:0020:00The use of metabolic bone markers in childhood

září 2023

08září18:3718:376. Ostravské likvorové sympozium - Laboratorní diagnostika neurologických onemocnění

12září19:0020:00Digital Transformation: What to do and How to do

17záříCelý den19Celostátní sjezd ČSKB 2023

19září19:0020:00Semen and sperm examination as a tool to investigate the man – validation of new methods

říjen 2023

03říjen10:0015:30XXII. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

10říjen19:0020:00Current concepts for early diagnosis of malignant disease

11říjen11:0016:00Pracovní den laborantů - POSTANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

12říjenCelý den13CELME2023 - 5.Sympozium Cutting Edge Laboratory Management in Europe 2023

24říjen19:0020:00Nutrition and biochemistry

listopad 2023

02listopadCelý den03Setkání biochemiků v Písku - XIII.ročník

07listopad18:0019:00The diagnostic abilities of POC instruments

09listopad6:236:23Preanalytika: téma společné pro kliniky a laboratořeVIII. ročník konference Kvalita v klinických laboratořích

23listopadCelý den24Adventní laboratorní seminář Liblice 2023

23listopad13:0017:45Prostafórum 2023

28listopad18:0019:00Implementation of sustainable practices in medical laboratories switching Clinical Laboratories to Green Labs

prosinec 2023

06prosinec(prosinec 6)15:2808(prosinec 8)15:28XLII. Regionální pracovní dny klinické biochemie Karlova Studánka

13prosinec18:0019:00Biomarkers of sepsis: procalcitonin and more

14prosinec9:3013:30Regionální seminář o oboru klinická biochemie