Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje

07červen9:0015:30Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského krajepořádá Lékařská fakulta UK v Plzni a Česká společnost klinické biochemie

Detaily akce

Logo Lékařské fakulty v Plzni

Registrace na této adrese.

 

Program

9:00 až 10:30

 1. Šolcová M. (ÚKBH FN Plzeň): Preanalytické chyby a interference – vliv na interpretaci biochemických výsledků, kazuistiky (20 min)
 2. Šigutová P. (ÚKBH FN Plzeň): Preanalytika v hematologii aneb správný laboratorní výsledek začíná již před odběrem vzorku (20 min)
 3. Králová H. (Privamed Plzeň): Hyperparathyreóza a jiné kazuistiky z Privamedu (20 min)
 4. Krejčová V., Pejšová L. (OKBH a hematologická ambulance Karlovarské krajské nemocnice): Zajímavá kazuistika, která provázela několik oborů (15 min)
 5. Koldušková K., Dokoupilová E. (ÚKBH FN Plzeň): Vyšetřování ADAMTS-13 ve FN Plzeň (20 min)

Přestávka na kávu a čaj (10:30 až 11:00)

11:00 až 12:30

 1. Racek J. (ÚKBH FN Plzeň): Preeklampsie a HELLP syndrom – kazuistika (15 min)
 2. Kukrálová S., Bršlicová K., Šebesta Z., Racek J. (ÚKBH FN Plzeň): Stanovení poměru sFLT-1/PlGF
  u podezření na preeklampsii na analyzátoru Maglumi X3 firmy Snibe Diagnostic (20 min)
 3. Rajdl D. (ÚKBH FN Plzeň): Často indikovaná laboratorní vyšetření s minimální přidanou informační hodnotou (20 min)
 4. Pikner R., Potočová I., Le Goff C., Peeters S., Mátlová K., Doušová Z., Kuneš, B., Cavalier E.: (OKBKM a Gynekologicko-porodnické oddělení Klatovské nemocnice, Dept. of Clinical Chemistry, University of Liege, Belgium): Deficit 25(OH) vitaminu D v pozdním těhotenství, porovnání imunochemické metody a LC-MS/MS (15 min)

Oběd (12:30 až 13:30)

13:30 až 15:30

 1. Beniš M. (Psychiatrická klinika FN Plzeň): Co potřebuje psychiatr-adiktolog od laboratoře (20 min)
 2. Ševčíková J., Lavičková A. (ÚKBH FN Plzeň): Monocyty, jak je neznáte (30 min)
 3. Zelenka T. (Lab In, Karlovy Vary): Vitaminy a výhody jejich chromatografického stanovení (20 min)
 4. Zábranský M. (OKBKM Klatovské nemocnice):  Nová verze normy ISO 15189:2022 – můžeme se těšit na změny? (20 min)

Účastnický poplatek 300 Kč

Seminář je akreditován Českou lékařskou komorou a zařazen mezi akce kontinuálního vzdělávání.

Více

Čas

(Středa) 9:00 - 15:30(GMT+02:00)

Get Directions