Celostátní sjezd ČSKB 2023

17záříCelý den19Celostátní sjezd ČSKB 2023

Detaily akce

Místo konání: Hradec Králové

Kontakt: Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.,  FN – ÚKBD Hradec Králové, Sokolská 58, 500 05; ukbd@fnhk.cz

Webové stránky kongresu: https://sjezdcskb2023.cz/

Čas

září 17 (Neděle) - 19 (úterý)(GMT-11:00)