Seznam uvádí chronologický přehled nositelů tohoto ocenění. Po kliknutí na jejich jméno si můžete přečíst stručnou charakteristiku držitele ocenění.

2003    Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. (*1929)

2005    Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.  (*1934)

2007    Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.  (*1932)

2009    RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. (*1941)

2011     Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. (*1933)

2013    Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. (*1941)

2015    Doc. RNDr. Petr Štern, CSc. (*1946)

2017    Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h.c. (*1946)

2019   Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. (*1953)

2021   Prof MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. (*1951)