ilustrace dokumentace LDT
Vzor dokumentace in house IVD prostředku

ČSKB ve spolupráci s Porta Medica pro své členy vypracovala vzor dokumentace k IVD prostředku. Na stránce https://www.cskb.cz/ivd-r/ najdete okomentovaný soubor pro dokumentaci rozšiřování využití metody pro jiný materiál, než uvádí výrobce (v PDF i docx formátu). Věříme, že vám tento vzor ulehčí tvorbu dokumentace pro LDT.