Časopis KBM 3/2023

V aktuálním vydání časopisu Klinická Biochemie a Metabolismus najdeme:

  1. Ocenění Významných Osobností: Časopis věnuje značný prostor ocenění významných osobností v oboru. Mezi oceněnými jsou:
  2. XVI. Celostátní Sjezd ČSKB: Jedním z hlavních bodů tohoto vydání je sborník z XVI. celostátního sjezdu ČSKB. V něm najdeme program sjezdu, abstrakta přednášek a posterů.

Celé číslo a předchozí vydání najdete na casopiskbm.cz.