Zápis

Zápis č. 5/2023

výboru ČSKB dne 8.2.2023 – 11.00-12.30 hod.
online jednání (schůzka Microsoft Teams)

Přítomni:

RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, prof. RNDr. D. Friedecký, Ph.D., Mgr. V. Hauerová, MUDr. P. Kocna, CSc., MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., MUDr. D. Rajdl, Ph.D., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

 1. XVI. Celostátní sjezd ČSKB – 17.-19.9.2023 v Hradci Králové.
  • www.sjezdcskb2023.cz
  • Vědecký výbor ve složení – členové výboru ČSKB, předsedové bloků, pracoviště ÚKBD ve FN Hradec Králové
  • Organizační výbor + pracoviště ÚKBD FN Hradec Králové
 2. EFLM, IFCC – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima
  • EUROMEDLAB 2023 v Římě 21.-25.5.2023  https://2023roma.org/
  • Výbor odsouhlasil a podporuje nominaci prof. Zimy – President Elect EFLM ve funkčním období 2024-2025.
 3. Web ČSKB
  •  Aktuality na webu společnosti – výbor souhlasí s návrhem RNDr. B Friedeckého, který projevil zájem o pravidelné zasílání odborných příspěvků na web společnosti.
  • Odpovědní mail na webu ČSKB – info@cskb.cz  – mail bude přesměrován na M. Beranovou, sekretariát společnosti, která bude dle potřeby následně přeposílat mail na další členy výboru.
 4. Časopisy KBM a FONS
  • Smlouva mezi ČSKB a STAPREM ohledně vydávání časopisu KBM – úpravy MUDr. Rajdl. Upravená smlouva bude dána před podpisem ještě jednou ke schválení výboru.
  • Diskutován a možnost zavedení systému ACTAVIA vzhledem k jeho modernějšímu nastavení. V současné chvíli se výbor rozhodl přijmout smlouv se Staprem, hlavně z důvodu zajištění sponzorů.
 5. Lab Tests Online – prof. Racek
  • https://www.labtestsonline.cz/
  • Prof. Racek informoval o přípravě nových webových stránek.
  • Prof. Racek připraví článek k problematice stanovení drog ve spolupráci se soudním lékařstvím a toxikologií.
  • Jsou zadány aktualizace článků starších 10 let, přednostně autorům článků.
 6. Sekce biochemických laborantů
  • Pokračuje intenzivní práce na AKK, jehož absolventi získají oprávnění k výkonu profese zdravotní laborant. Ve dnech 10.2. a 13.2. – online jednání se zástupci NCO NZO Brno a MZ ČR. Námi navrhované programy AKK byly opakovaně a dlouze diskutovány i dostatečně argumentovány, ale nátlak na redukci hodin byl ze stran MZ ČR velký. Nicméně se podařilo nají konsenzus. Vzdělávací program byl rozdělen na jednotlivé moduly, kdy každý bude ukončen testem a ústní zkouškou, která podmíní postup do dalšího modulu. Ve srovnání s původními návrhy AKK trvajícími 8 a 13 dní, znamená nově vzniklý dokument slušný výsledek.
 7. Rada pro akreditaci
  • Výbor na základě podnětu prof. Paličky projednal návrh změny personální vyhlášky.
  • Po diskusi bylo vyjádřeno zamítavé stanovisko. Změna personální vyhlášky je v současné chvíli zbytečná a není pro ni z pohledu biochemických laboratoří žádný opodstatněný důvod.
 8. Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
  • Doc. Springer informovala o obhájení výkonů na MZ ČR (hormon ANH a Neurofilament v likvoru a v séru) – schváleno.
  • Vytvoření nového registračního listu pro stanovení léků a hormonů metodou LC/MS/MS – prof. Friedecký domluví s farmakology případnou žádost.

Příští jednání se koná:

 • 7.3.2023 online 13-14.30 hod.
 • 6.4.2023 v 9.30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha.

Zapsala: M. Beranová

Za správnost: členové výboru