Vážené kolegyně, vážení kolegové,

otevřeli jste stránky České společnosti klinické biochemie (ČSKB). Ta jako součást České lékařské společnosti (ČLS) odborně garantuje jeden ze základních lékařských oborů, klinickou biochemii. Laboratorní medicína poskytuje v dnešní době mnoho informací, bez nichž si již ani nedovedeme představit stanovení diagnózy či sledování průběhu a léčby mnohých chorob. Náš obor je významný a znalosti jsou stále rozsáhlejší a hlubší.
Zároveň jsme ale oborem, který se neobejde bez spolupráce nejen s kliniky a dalšími laboratorními obory, ale hlavně mezi sebou navzájem. Žijeme v době komunikace, která se může zdát někdy složitá, ale díky moderním technologiím i velmi snadná. Stejně tak jsou dostupné i nové informace.

Cílem ČSKB je zprostředkovat svým členům co nejširší možnosti zvyšování vlastní kvalifikace a odborné úrovně vlastní práce. Od vás, kolegyně a kolegové, bychom potřebovali jen jediné. Zkontrolujte si své účty na webu ČLS JEP, odkazy najdete zde na webové stránce i s podrobným manuálem, jak postupovat. Poslední volby do výboru ČSKB ukázaly, že mnoho členů nemá své mailové adresy funkční, nemohou se bezprostředně zapojit do života odborné společnosti, ani se na něm aktivně podílet. A to je jistě škoda.

Za sebe doufám v „lepší zítřky“, ale moc dobře si uvědomuji, že je to hlavně dennodenní zodpovědná práce vás všech, která náš obor může udržet na dobré úrovni a posunout dál. Chtěla bych vám za to poděkovat a vyjádřit i svou pokoru a úctu k takové práci.

Pokud budete mít jakoukoliv připomínku či dotaz, neváhejte se obrátit na kohokoliv z výboru ČSKB.

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
předsedkyně České společností klinické biochemie ČLS JEP