OBSAH KBM 4/2023

 • Editorial: Současnost českých odborných časopisů očima bibliometriky
 • Labanczová M.
  Apolipoproteiny v kontextu metabolismu lipoproteinů
 • Friedecký B., Kratochvíla J., Wiewiorka O.
  Stav analytické a postanalytické harmonizace u měření glykovaného hemoglobinu HbA1c
 • Aktuality
  • Friedecký B., Kratochvíla J.: Referenční intervaly v roce 2023
  • Friedecký B., Kratochvíla J.: Referenční materiál pro měření C-reaktivního proteinu
  • Friedecký B.: E-informační zdroje metrologické návaznosti a databáze referenčních materiálů a metod
 • Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunitních onemocnění štítné žlázy (2023) 
 • Jak se zapojit do nových screeningových programů 
 • Pokyny pro autory
 • Index ročníku

Náhled celého čísla v listovacím formátu se připravuje
vychází v prosinci 2023