Zápis č. 18 – 18.3.2021

Místo: elektronicky
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Bc. B. Jahodová

Program:

 1. Kontrola zápisu č.17
 2. Aktualizace webu ČSKB – sekce ZL
 3. Příprava jarního Pracovního dne v Lékařském domě
 4. Různé

ad 1

 • Bez připomínek.

ad 2

 • Členové výboru dle připravených podkladů od Mgr. Hauerové a Mgr. Bunešové pročtou webové stránky sekce ZL ČSKB a připraví konkrétní připomínky do příštího jednání výboru.

ad 3

 • Jarní Pracovní den v Lékařském domě proběhne pouze pro přihlášené 19.4.2021 od 12:00 hodin on-line formou. Přednášející a členové výboru se sejdou v seminární místnosti ÚLBLD VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, odkud budou přednášky přenášeny a bude zde i možnost chatu s přednášejícími, který zajistí členové výboru.

ad 4

 

 • Členové výboru byli informováni Bc. Jahodovou o přeložení sjezdu ČSKB na nový termín 10.-12. 10. 2021. Na sjezdu bude předáno čestné členství ČSKB kolegyni Zdeňce Pešákové z OKBF KNTB Zlín.
 • Podzimní pracovní den v Lékařském domě, plánovaný na 13.10.2021, výbor doporučuje z důvodu konání sjezdu ČSKB přeložit na nový termín dle volné kapacity Lékařského domu – zajistí Mgr. Hauerová.
 • Blažková informovala o posledním jednání prezídia ČAZL, které proběhlo on-line formou. Hlavním tématem byla příprava studijního materiálu a testových otázek aprobační zkoušky pro uchazeče o povolání zdravotního laboranta, kteří získali vzdělání mimo státy EU.
 • Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční v pondělí 19. dubna 2021 v rámci Pracovního dne ČSKB v ÚLBLD VFN, U Nemocnice 2, Praha 2.

 

 

 

Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru