Přihlášky na akce zasílejte alespoň 6 týdnů před zahájením akce, současně přesně specifikujte požadavky na ubytování. Na každou akci posílejte samostatnou přihlášku.

Uvádějte vždy:

číslo akce (šestimístný kód je součástí názvu akce),
název akce,
své rodné číslo,
přesnou adresu a telefonní číslo.

Přihlašovat se můžete:

 1. Elektronicky – prostřednictvím webového portálu stránky IPVZ: http://www.portal.ipvz.cz
  Tento způsob přihlašování je z administrativních důvodů preferován, protože přihlášky se ukládají přímo pod kód kurzu, paralelně však fungují i dosavadní možnosti přihlašování.
  Aktuální nabídku volných kapacit kurzů KKB IPVZ s vazbou na přihlášku je dostupná ZDE.
 2. Poštou:
  PhDr. Eva Morávková
  Realizační centrum, kolej IPVZ
  Budějovická 15/743
  145 00 Praha 4 – Michle
 3. E-mailem: prihlasky@ipvz.cz
 4. Telefonem a faxem:
  Tel.: 261 092 456
  Fax: 261 211 247

Bližší informace o školících akcích Katedry klinické biochemie IPVZ:

prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., tel: 241 721 583, 261 083 786, e-mail: englis@ftn.cz
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., tel: 236 055 236, e-mail: antonin.jabor@ikem.cz
prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc., tel: 224 966 668, e-mail: kazda@vfn.cz
ing. Luděk Šprongl, tel: 583 332 901, e-mail: sprongl@nemspk.cz
doc. RNDr. Petr Štern, CSc., tel: 224 966 617, e-mail: petr.stern@vfn.cz
ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., tel: 495 833 442, e-mail: vavrovaj@lfhk.cuni.cz
ing. Miroslav Zámečník, tel: 312 606 325, e-mail: zamecnik@sekk.cz