LAB TESTS ONLINE – CZ slaví 10. výročí

10. října 2008 zahájila svůj provoz česká verze webového portálu www.labtestsonline.cz. Lab Tests Online byl založen AACC americkou společností klinické chemie již v roce 2001 a za prvních deset let se velmi rychle rozšířil nejen v USA, ale expandoval do celého světa.

Jedná se o mezinárodní, nekomerční a odborně garantovaný projekt zaměřující se na širokou veřejnost. Nabízí informace o laboratorních testech, popis vybraných nemocí, přehled screeningu, a dává prostor i pro otázky návštěvníků webu.

Česká verze se zrodila při příležitosti oslav 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP, tato společnost je také odborným garantem a zárukou přesných a pravdivých informací uváděných na těchto stránkách.
V roce 2017 se zcela změnil vzhled webových stránek a významně se zlepšily i možnosti, které návštěvníkům Lab Tests Online poskytuje. Portál uvádí více jak 300 laboratorních stanovení (vyšetření), 108 nemocí a 5 komplexních screeningových vyšetření.
Návštěvnost stránek je vysoká. Celkový počet návštěvníků ve všech 13 jazykových mutací od založení přesáhl neuvěřitelných 286 milionů. V České republice jsme již překonali hranici 1 milionu návštěvníků.
Důvěryhodnost informací s odpovídající vědeckou úrovní potvrzuje Health on The Net Foundation po prověření stránek tzv. HON codem. Veškeré informace jsou dostupné online, vycházejí ze světově uznávané medicínské literatury, jsou odborně garantované a promítají se do nich mezinárodní trendy moderní zdravotní péče.
U příležitosti 10. výročí existence české verze převzal záštitu nad projektem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

pdf verze ke stažení