Nabídka volných pozic pro Ph.D. a Postdoc

 

Zaměření pracovišť

Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc
– Klinická metabolomika a lipidomika vybraných patologií (zánětlivé stavy, hyperurikémie, ICHS, tauopatie, onkologie a další)
– Vývoj nových metod pro rychlou širokospektrální diagnostiku dědičných metabolických poruch
– Vysokoprůstupné LC/MS metody pro TDM