Zápis č. 14 – září 2020

Místo: elektronicky
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Bc. B. Jahodová

Program:

 1. Kontrola zápisu č.13
 2. Informace z výboru ČSKB
 3. aktivity výboru BL ČSKB
 4. Různé

ad 1

 • Bez připomínek.

ad 2

 • Viz zápis na webových stránkách ČSKB

ad 3

 • předsedkyně zažádala, z důvodu úzké spolupráce s CBT, o pravidelné zasílání jednoho výstisku časopisu „Klinická biochemie a metabolismus“ na adresu CBT
 • výbor požádal p. Jirsu o provedení aktualizace adresáře členské základny v rámci rozesílání bulletinu FONS
 • výbor pověřil předsedkyni účastí na setkání několika spolků nelékařských profesí dne 8. září v ÚVN Praha, kdy se diskutovaly aktivity v oblasti zamýšleného vzniku Komory sester nebo Komory nelékařských pracovníků. Podrobný zápis bude uveřejněn v následujícím čísle bulletinu FONS.
 • výbor BL ČSKB zajišťuje termíny na pracovní dny v Lékařském domě v Praze na r. 2021

ad 4

 • Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční online 15.11.2020 v 18:00 hod, předsedkyně zajistí elektronickou místnost a rozešle adresu.

 

Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru