3Zápis č. 13 – 22.6.2020

Místo: Praha, FN Motol
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Bc. B. Jahodová

Program:

  1. Kontrola zápisu č.12
  2. Informace z výboru ČSKB
  3. Příprava podzimního odborného semináře 2020
  4. Diskuse ohledně přípravy Komory NLZP (ZS)

ad 1

  • Bez připomínek.

ad 2

  • Členové výboru obdrželi informace z jednání výboru ČSKB od M. Bunešové. Členové výboru BL ČSKB prostudují databázi LabTestsOnline a případné připomínky předají předsedkyni výboru.

ad 3

  • Členové výboru sekce BL ČSKB potvrdili definitivní program podzimního semináře, který se uskuteční 7.10.2020 v Lékařském domě na téma Úloha proteinů v lidském organismu (téma přeloženo z dubna 2020, kdy se seminář neuskutečnil).

ad 4

  • Výbor sekce BL ČSKB dále projednal aktuální stav ke vzniku Komory NLZP. V současné době je v PSP ČR návrh na vznik Komory sester. Výbor BL ČSKB je však pro, aby vznikla Komora pro všechny NLZP a nikoliv jen pro sestry. Členové výboru se shodli na myšlence jednotného postupu ZL všech odborností v případě jednání ohledně Komory NLZP.

 

 

  • Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční ve středu 7. října 2020 po skončení odborného semináře v Lékařském domě, Praha.

 

Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru