Zástupci biochemických laborantů aktivně spolupracují se zástupci profesních organizací

ČAS     www.cnna.cz

  • Česká asociace sester je dobrovolná profesní organizace zdravotnických pracovníků, která se mimo jiné zabývá organizováním odborných akcí, konferencí a setkání v regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku.
  • Jako právnická osoba – občanské sdružení registrované u MV ČR – hájí prostřednictvím svých delegovaných zástupců zájmy členů ČAS v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR.
  • Základními organizačními složkami jsou odborné sekce (61 sekcí), které v rámci sekce samostatně pořádají odborné akce a řeší pracovní problémy svých členů.

ČAZL    www.cazl.cz

  • Česká asociace zdravotních laborantů je odborné, neziskové, dobrovolné sdružení všech oborů zdravotních laborantů a jejich profesních společností, či sdružení.
  • Základním prezentovaným cílem Asociace je rozvoj všech oborů ZL a jejich specializací, zvyšování profesní erudovanosti ZL a tím možnost implementace jejich poznatků do jednotlivých oborů a specializací, což vede ke zvyšování úrovně poskytované zdravotní péče.

Kreditní systém kontinuálního vzdělávání

  • Vycházeje z vyhlášky č.4/2010 Sb., O kreditním systému pro vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je ustanovena kreditní komise ČAS, která vyřizuje žádosti organizátorů ohledně přidělení kreditních bodů a vydává k nim souhlasné stanovisko s přidělením registračního čísla akce.
  • Veškeré informace a potřebné formuláře jsou dostupné na www.cnna.cz.

Pozn.: ČSKB zaštiťuje pro odborné akce garantované výborem BL ČSKB vyřízení této agendy (včetně úhrady manipulačního poplatku) prostřednictvím výboru sekce biochemických laborantů. Odborný program musí být schválen výborem ČSKB.