Výbor ČSKB udělí cestovní grant ve výši max. 5000,- Kč účastníkům celostátní odborné akce ČSKB splňujícím podmínky:

Žadatel(ka) o grant

  • je prvním autorem sdělení (přednášky, posteru) prezentovaného na celostátní odborné akci
  • je zdravotní laborant, JOP, DiS nebo Bc. (bez věkového omezení),orné
  • stal se členem ČSKB před rokem podání žádosti a je jejím řádným členem.

Finanční dotace je určena pro úhradu přímých nákladů spojených s účastí na celostátní odborné akci.
Vyúčtování bude provedeno formou podání běžného formuláře „Cestovního příkazu“, podpořeny budou náklady na ubytování, cestovné (hromadný cestovní prostředek) a sjezdový poplatek, celková částka nesmí přesáhnout 3000,- Kč.
Výbor každoročně rozhodne o udělení max. 10 grantů výše uvedené kategorie.

pozn.: výbor ČSKB podpoří jednoho žadatele pouze jedním grantem v roce

X