ATHEROSKLEROSA 2019

11. – 12.9.2019  Praha
diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku


Kontaktní osoba
RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
1.LF UK, Praha
tel. 224 964 299
e-mail: jaroslav.macasek@vfn.cz
web: http://pfspol.lf1.cuni.cz/sekceProAtherosklerosu.html