Odkazy vedou na PDF verze příslušných textů.

Odborná stanoviska

Datum Název Platnost
leden 2023 Stanovisko výboru ČSKB k vykazování některých výkonů aktuální
červen 2022 Stanovisko výboru ČSKB k vykazování FIT laboratoří aktuální
červen 2022 Stanovisko výboru ČSKB ke stanovení celkového proteinu v plazmě a v séru (viz také stanovisko z 6/2012) aktuální
leden 2019 Stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP z 29. 1. 2019 – uvolňování výsledků laboratorních vyšetření
aktuální
říjen 2017 Společné stanovisko ČIA, CZEDMA a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii při ÚLBLD 1.LF UK a VFN k rozsahu dokumentace dodavatele IVD a laboratorních přístrojů aktuální
listopad 2016 Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot aktuální
listopad 2015 Reakce SLG na tiskovou zprávu České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP: „Národní registr má zefektivnit organizaci péče o těhotné i novorozence“ ze dne 24. listopadu 2015 aktuální
červen 2015 Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření – stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP z 30. 6. 2015 aktuální
červen 2015 Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou aktuální
březen 2014 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami aktuální
květen 2013 Neinvazivní analyzátor krve AMP – vyjádření MZČR aktuální
leden 2013 Stanovisko k vigilanci diagnostických zdravotnických prostředků in vitro | vyjádření výboru ČSKB ke stanovisku aktuální
květen 2012 Požadavky na personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče – laboratorní pracoviště aktuální
červenec 2012 Stanovisko výboru ČSKB k vydávání laboratorních výsledku odbornosti 801 a srovnání výsledků v séru a v plazmě aktuální

Právní výklady

31.1.2007
Stanovisko k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
23.3.2004 a 31.10.2006
Dodatková dovolená zaměstnanců klinických laboratoří
19.6.2003
Výklad ČSKB k Závaznému stanovisku ČLK č. 2/2002 K personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie