Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 26. 1. 2022 v 9.30 hod v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha

Zápisy ze zasedání výboru ČSKB

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998