Seznam uvádí chronologický přehled nositelů společných cen.

Cena společnosti Roche a ČSKB

1996 Cena za nejlepší práci na téma: Molekulová analýza kongenitální adrenální hyperplasie
udělena Doc. MUDr. Richardu Průšovi, CSc.
1998 Cena za nejlepší práci na téma: Aplikace molekulární biologie v klinické biochemmii
udělena Doc. MUDr. Richardu Průšovi, CSc.
za Multimediální učebnici DNA diagnostiky na CD-ROM

Cena Czedma

2003 „CZEDMA za nejlepší českou vědeckou práci dokládající prospěšnost laboratorního vyšetřování“
T. Adam, P. Lochman, D. Friedecký
Screening method for inherited disorders of purine and pyrimidine metabolism by capillary electrophoresis with reversed electroosmotic flow
Journal of Chromatography B 2002, 767, 333-340
2005 „CZEDMA 2005 za pokrok v oblasti laboratorního testování pomocí IVD“
J. Bartůňková, V. Tesař, A. Šedivá
Diagnostic and pathogenic role of antineutrophil cytoplasmic autoantibodies
Clinical Immunology 106 (2003) 73–82

Cena společnosti Olympus C&S a ČSKB, od r. 2009 Cena společnosti Beckman Coulter a ČSKB

Soutěž pro studenty doktorandského studia a jejich školitele.

2005 Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. a školitel Doc. MUDr. Josef Bartek, CSc.
Disertační práce „Kandidátní geny pro aterosklerózu: analýza pacientů s různou klinickou manifestací onemocnění“
2007 MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. a jeho školitel prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
za disertační práci na téma: Vyšetření významu peptidů regulujících příjem potravy a nutriční stav u dětí a adolescentů.
2009 MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D. a školitelé Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. a Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
Disertační práce „Experimental use of selected cholesterol-lowering drugs as potential candidates in modification of the pathophysiology of Alzheimer´s disease“
2009 MUDr. Roman Cibulka, Ph.D. a školitel Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Disertační práce „Metabolické účinky suplementace L-karnitinem u hemodialyzovaných nemocných“