Hořejšího medaile
Hořejšího medaile (druhá strana)

Po dobu půl století bylo jediným způsobem uznání zásluh o klinickou biochemii udělení čestného členství Společnosti. Na přelomu let 2002 a 2003 se výbor ČSKB ČLS JEP začal podrobněji zabývat tímto stavem a po diskusích navrhl komplexnější systém ocenění pro významné pracovníky oboru. Na vrcholu tohoto systému stojí cena, která byla pojmenována podle zakladatele české klinické biochemie a jednoho z nejvýznamnějších představitelů prof. Hořejšího.

Tato cena je určena těm domácím i zahraničním pracovníkům, kteří mají (měli) zcela mimořádné zásluhy o českou klinickou biochemii a laboratorní medicínu, a to jak na poli vědeckém, tak i v oblasti pedagogické a technicko-organizační. Uděluje se jednou za dva roky na sjezdu ČSKB a o jejím udělení rozhoduje výbor ČSKB tajným hlasováním. Cena je dotována částkou 50 tisíc Kč. Symbolem Hořejšího ceny je bronzová medaile v sametové etui a příslušný diplom.

Siemens

Sponzorem Hořejšího medaile pro rok 2023 je firma Siemens Healthineers

O autorovi Hořejšího medaile, Michalu Vitanovském

Akademický sochař Michal Vitanovský (nar.1946) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér prof .J. Kavana, 1965-71). V 70. a 80. letech se zabýval hlavně volnou medailérskou a sochařskou tvorbou. Pozoruhodné jsou zejména desítky plaket a medailí s náměty historických, ponejvíce středověkých, událostí a osobností. V jeho díle se uplatňují lité i ražené medaile. Později se začal zabývat mincovní tvorbou, a to především návrhy na stříbrné či zlaté pamětní mince, z nichž 6 bylo realizováno. Dále je autorem primátorských řetězů a městských klíčů tří měst, a děkanských řetězů a žezel 5 univerzit. Je autorem Řádu T.G.Masaryka, Řádu bílého lva a tří resortních vyznamenání Ministerstva obrany.

Mistr Vitanovský se na jaře r. 2003 s nadšením ujal ztvárnění medaile k Hořejšího ceně. Tato bronzová medaile o průměru 60 mm má na líci portrét (hlavu) prof. Hořejšího s nápisem „Prof.MUDr.Jaroslav Hořejší, DrSc., 1905-1997“ a na rubu text „Česká společnost klinické biochemie, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, Za mimořádné zásluhy“, spolu se znakem ČSKB. Medaile je vyrobena technikou ražby ve v.d. Znak Malá Skála, a to v sérii pouhých 20 ks.

P. Schneiderka

laureáti ocenění