Seznam uvádí chronologický přehled nositelů tohoto čestného uznání. Po kliknutí na jejich jméno si můžete přečíst stručnou charakteristiku držitele ocenění.

 2002 Prof. MUDr. Karel Mašek, DrSc. (1919-2003)
 2003 Antonín Dostál (*1932)
 2004 Doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (*1937)
 2005 RNDr. Jaromír Kamarýt, DrSc. (*1930)
 2006 MUDr. Vlastimil Dyrhon (1933-2006)
 2007 MUDr. Jaroslav Čech (*1937)
 2008 MUDr. Josef Mraček (*1933)
 2009 RNDr. Ivan Bilyk (*1939)
 2009 MUDr. Jan Buryška (*1934)
 2019 RNDr. Pavel Nezbeda (*1947)