Seznam uvádí chronologický přehled nositelů této ceny a současně publikací, za které toto ocenění obdrželi.

1992 B. Friedecký: Soubor prací o externí kontrole kvality
J. Masopust: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření
1993 M. Tichý: Soubor prací pojednávající o analýze paraproteinů IgD
1994 M. Engliš: Proteinurie. Stapro, Pardubice
1995 A. Jabor, A. Kazda: Modelling of acid-base equilibria. Acta Scandinavica, vol. 39, 1995, Suppl.
1996 T. Zima, S. Štípek, J. Crkovská a kol.: Soubor prací o antioxidačních enzymech publikovaných v r. 1996
1997 M. Tichý: Laboratorní analýza monoklonálních imunoglobulinů. A. L. Instruments s.r.o., ISBN 80-902022-1-7
1998 J. Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření (1. a 2. část). Vydalo Karolinum – nakladatelství University Karlovy, Praha 1998, 2 svazky, 832 stran, ISBN 80-7184-648-3
1999 J. Racek a kol.: Klinická biochemie. Vydalo nakladatelství Galén a Karolinum, Praha 1999, 318 stran, ISBN 80-7262-023-1 (Galén), ISBN 80-7184-971-5 (Karolinum)
2001 P. Adam, L. Táborský, O. Sobek, T. Hildebrand, P. Kelbich, M. Průcha, J. Hyánek: Cerebrospinal Fluid. Advances in Clinical Chemistry 2001; 36: 1-62
V. Palička, A. Jabor, B. Friedecký, P. Živný: Selected Markers of Bone Biochemistry. Advances in Clinical Chemistry 2001; 35: 255-294
2002 B. Friedecký, J. Kratochvíla: Analytická kvalita v klinické laboratoři, CD ROM, SEKK s.r.o, 2002
2003 V. Tesař, T. Zima a M. Kalousová: Pathobiochemistry of Nephrotic Syndrome. Advances in Clinical Chemistry, 2003; 37, 173-218
2004 PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.: za soubor prací publikovaných v r. 2004 v časopise Klinická biochemie a metabolismus:
Beránek M., Bureš J., Rejchrt S., Dědič K., Palička V.: Mutations in the Ki-ras Gene Detected in Colorectal Biopsy Specimens. Klin. Biochem. Metab., 12(33), 2004, No.2, p. 97-100.
Beránek M., Horáček J., Palička V.: Rapid Genotyping of Catechol-O-Methyltransferase Polymorphism Using Real-Time PCR with Fluorescent Hybridization Probes. Klin. Biochem. Metab., 12(33), 2004, No.3, p. 145-146.
Beránek M., Voglová J., Žák P., Palička V.: Quantification of BCR-ABL Transcripts by Real-Time PCR in Leukemia Samples. Klin. Biochem. Metab., 12(33), 2004, No.3, p. 147-151.
 2005 Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. a spolupracovníci za práce publikované v r. 2005:
M. Kalousová, T. Zima, V. Tesař, S. Dusilová-Sulková, J. Škrha: Advanced glycoxidation end products in chronic diseases – clinical chemistry and genetic background. Mutation Research 579 (2005) 37–46
M. Kalousová, L. Novotný, T. Zima, M. Braun and L. Vítek: Decreased levels of advanced glycation end-products in patiens with Gilbert syndrome. Cellular and Molecular
Biology 51 (2005) 387-392
 2006 MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. za práci:
Bronsky J. et al.: Adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein (AFABP), and epidermal fatty acid binding protein (EFABP) – proteins newly identified in human breast milk. Clin Chem 52: 1763-1770, 2006.
 2007 MUDr. Roman Cibulka, Ph.D. a spolupracovníci za soubor prací:
Cibulka R., Racek J.: Metabolic disorders in patients with chronic kidney failure. Physiol Res 2007; Vol. 56, 697-705.
Cibulka R., Racek J., Pikner R., Rajdl D., Trefil L., Veselá E., Studenovská M., Široká R.: Effect of L-camitine supplementation on secondary hyperparathyroidism and bone metabolism in hemodialyzed patients. Calcif Tissue Int 2007; Vol. 81, No. 2: 99-106.
Cibulka R., Široká R., Rajdl D., Racek J., Trefil L., Eiselt J.: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a novel independent risk factor for cardiovascular disease in haemodialysis patients. Klin Biochem Metab 2007, Vol. 15 (36), No. 1: 39-42.
Cibulka R., Rajdl D., Široká R., Eiselt J., Malánová L., Trefil L., Racek J.: Asymetrický dimethylarginin (ADMA) jako nový nezávislý faktor prežití u hemodialyzovaných nemocných. Klin Biochem Metab 2007, Vol. 15 (36), No. 3; 160-163.
 2008  Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. a spolupracovníci:
J. Zelenka, M. Leníček, L. Muchová, M. Jirsa, M. Kudla, P. Balaž, M. Zadinová, J. D. Ostrow, R. J..Wong, L. Vítek: Highly sensitive method for quantitative determination of bilirubin in biological fluids and tissues. Journal of Chromatography B, 867 (2008) 37–42.
2009 Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. a spolupracovníci:
Drahomira Springer, Tomas Zima and Zdena Limanova: Reference intervals in evaluation of maternal thyroid function during the first trimester of pregnancy. European Journal of Endocrinology (2009) 160 791–797
2010 Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. a spolupracovníci:
Kalousová M, Kuběna A, Koštířová M, Vinglerová M, Mestek O, Dusilová-Sulková S, Tesař V, Zima T: Lower retinol as an independent predictor of mortality in long-term hemodialysis patiens:
a prospective observational cohort study. Am. J. Kidney Dis. 2010 Sep;56(3):431-3
2011 Mgr. Hana Janečková a spolupracovníci:
Janečková H, Hron K, Wojtowicz P, Hlídková E, Barešová A, Friedecký D, Zídková L, Hornik P, Behúlová D, Procházková D, Vinohradská H, Pešková K, Bruheim P, Smolka V, Sťastná S, Adam T.: Targeted metabolomic analysis of plasma samples for the diagnosis of inherited metabolic disorders. J Chromatogr A. 2012; 1226,11-17
2012 Mgr. Kateřina Mičová a spolupracovníci:
Mičová K., Friedecký D., Faber E., Adam T.: Isotope dilution direct injection mass spectrometry method for determination of four tyrosine kinase inhibitors in human plasma. Talanta 2012; 97: 303-13
2013 Ing. Iva Subhanová a spolupracovníci:
Iva Subhanová, Lucie Muchová, Martin Lenicek et al.: Expression of Biliverdin Reductase A in Peripheral Blood Leukocytes is Associated with Treatment Respose in HCV-Infected Patient. PLOS ONE, 2013, vol. 8, Issue 3; IF=3,73
2014 prof. Marta Kalousová, Ph.D. a spolupracovníci
Kalousová M., Zima T., Krane V. et al.: Pregnancy-associated plasma protein A associates with cardiovascular events in diabetic hemodialysis patiens. Atherosclerosis 236 (2014) 263-269.
2015 Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. a spolupracovníci
Franeková, J., Bláha, M., Bělohoubek, J., Kotrbatá, M., Sečník, P. Jr., Kubíček, Z., Kettner, J., Jabor, A.: A clinical and laboratory approach used to elucidate discordant results of high-sensitivity troponin T and troponin I. Clin Chim Acta, 446, 2015, s. 128-131.
2016 Prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. a spolupracovníci
Martin Beránek, Zdeněk Fiala, Jan Kremláček et al.:Genetic polymorphism in biotransformation enzymes for benzoyl pyrene and related levels of benzo/a/parene-7,8-diol-9,10-epoxide-DNA adducts in Goeckerman therapy. Toxicology Letters,255,2016,p.47-51Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. a spolupracovníci:
Silvia Gazzin, Libor Vitek,* JonWatchko, Steven M.Shapiro, and ClaudioTiribelli* : A Novel Perspective on the Biology of Bilirubin in Health and Disease. Trends in Molecular Medicine 2016 Sep;22(9):758-68. (*spolu-prvoautor)Mgr. Kateřina Míčová a spolupracovníci
Faber E, Divoká M, Skoumalová I, Novák M, Marešová I, Mičová K, Friedecký D, Adam T, Jarošová M, Indrák K. A lower dosage of imatinib is sufficient to maintain undetectable disease in patients with chronic myeloid leukemia with long-term low-grade toxicity of the treatment. Leuk Lymphoma. 2016 57:370-375.
2017 Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. a spolupracovníci za publikaci: Thyroid in pregnancy: From physiology to screening. Springer D, Jiskra J, Limanova Z, Zima T, Potlukova E. Crit Rev Clin Lab Sci. 2017 Mar;54(2):102-116
2018 Prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. za publikaci: Cystathionine ?-synthase (CBS) Deficiency: Genetics. In: eLS. John Wiley & Sons, Ltd: Chichester. DOI: 10.1002/9780470015902.a0005935.pub3