*29.11.1936

Narodil se 29.11.1936 v Pelhřimově. Základní a střední školu absolvoval v Pelhřimově. V

r. 1954 byl přijat na lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně, kde v r. 1960 promoval.

1.8. 1960 nastoupil do OÚNZ

Pelhřimov, NsP Humpolec, kde pracoval ponejvíce na interním oddělení, ale také na chirurgii a oddělení pro tuberkulosu a respirační nemoci.

Po krátkodobém zástupu na obvodě v Lukavci nastoupil od 1.10.1963 do NsP Pelhřimov, kde byl jmenován primářem oddělení klinické biochemie(

OKB), tehdy však ještě Ústřední laboratoře. V tomto ústavu pracuje dodnes, po celou dobu jako primář OKB. Kromě toho zastával i různé

organizátorské funkce ( ředitel nemocnice v Pelhřimově, náměstek ředitele OÚNZ pro LPP a ředitel OÚNZ).

V r. 1964 složil

atestaci z vnitřního lékařství I. st., v r. 1968 nástavbovou atestaci ze sociálního lékařství a organizace zdravotnictví a v r. 1970

nástavbovou atestaci z klinické biochemie.

V r. 1985 byl kooptován do výboru České společnosti klinické biochemie( ČSKB) a

stal se vědeckým sekretářem. V r. 1998 byl zvolen předsedou ČSKB na 4 leté volební období.

V současné době je, jako

odstupující předseda, členem výboru ČSKB.

Je ženatý, má 3 dcery, z nich nejstarší je také lékařkou a pracuje ve stejném

oboru, v klinické biochemii.

K jeho zálibám patří sport, zahrádka, cestování a turistika. Snad pro jeho zálibu ve sportu

vykonával po dobu 25 let funkci předsedy oddílu kopané TJ Spartak Pelhřimov.