OBSAH KBM 4/2022

 • Editorialy
  Jabor A.: Chloridový anion? Proč určitě ano  
  Vávrová J.: Časopis KBM v roce 2023 
 • Friedecký B., Kratochvíla J.
  Stanovení chloridů v séru metodami iontově selektivních elektrod (ISE). Standardizace bez harmonizace
 • Jabor J., Franeková J.
  Galectin-3: kardiologická problematika
 • Vilímová K., Michnová O., Kušnierová P.
  Sérový amyloid A a jeho klinický význam
 • Jabor A., Vacková T., Kettner J., Zárubová A., Viczénová D., Čásenská J., Franeková J.
  Jak snadný je přechod mezi dvěma různými stanoveními troponinů?
 • Novobilský R., Štefanská H., Kušnierová P.
  Proteiny 14-3-3 a jejich klinický význam
 • Rejstřík autorů a klíčových slov 

vychází v prosinci 2022

X