OBSAH KBM 1/2023

 • Editorial
  Guido Freckmann
  Standardization of continuous glucose monitoring
 • Friedecký B., Kratochvíla J.
  Harmonizace kontinuálního sledování glukózy (CGM)
 • Zeman D., Beňovská M., Podborská M., Hoffmannová A., Bučková D., Tůmová J.,Valík D.
  Stanovení albuminu v párových vzorcích likvorů a sér pro výpočet kvocientu albuminu a intrathekální syntézy imunoglobulinů
 • Kušnierová P., Švagera Z., Michnová O., Hložánková M., Kosztyu P., Chalupová L., Dvořáková B., Seidlová V., Moťovská Z., Knot J., Koževnikovová R., Cvek J., Stejskal D.
  Biomarkery microRNA v diagnostice onkologické kardiotoxicity
 • Friedecký B.
  Zelené a udržitelné klinické laboratoře. Malý úvod do velkého problému
 • Aktuality / Actualities
  B. Friedecký, J. Kratochvíla
  Poznámky k laboratorní diagnostice diabetu mellitu (2023)
 • Osobní zprávy
  Odešel Vratislav Chromý

Náhled celého čísla v listovacím formátu naleznete zde
vychází v březnu 2023