Obsah připravovaného čísla KBM

OBSAH KBM 2/2022

  • Editorial:
    Bunešová M., Průša R.: BIOLAB 2022
  • Friedecký B., Kratochvíla J., Jabor A.:
    Harmonizace v klinické laboratoři a charakter externího hodnocení kvality v blízké budoucnosti
  • Ambrožová J.:
    Srovnatelnost výsledků vyšetření – možné postupy
  • SBORNÍK – BIOLAB 2022

vychází v květnu 2022