Obsah připravovaného čísla KBM

OBSAH KBM 4/2019

 • Kazda A.
  Hypernatrémie – frekvence, příčiny, patobiochemie, klinika a terapie
 • Komrsková J., Franeková J., Jabor A.
  Makro-komplexy a možnosti jejich detekce
 • Vacková T., Franeková J., Jabor A.
  Charakteristika molekuly PCSK9 a její klinický význam
 • Fojtíková Š., Vecka M., Macášek J., Staňková B., Zeman M., Žák A.
  Oxysteroly, biochemie a klinický význam
 • Kalousová M.
  Nespecifické a nejednoznačné pozitivní laboratorní nálezy

Dopisy redakci

 • Kinkorová J.
  Dopis redakci: Biobanky – novinky ze světa
 • Kořistková T.
  Dopis redakci – reakce na článek: Vzácný pyrofosfátový močový konkrement u pětiletého chlapce s kongenitální hypofosfatázií
 • Polák M.
  Odpověď na dopis redakci RNDr. T. Kořístkové

vyjde v prosinci 2019