OBSAH č. 1-2022 / CONTENTS 1-2022

KBM_1_2022-editorial
Friedecký B.: Zelená éra a klinická laboratoř
Friedecký B.: Green era and clinical laboratory
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 3-4.

KBM_1_2022_Prusa-5
Lehnert P., Šrámková M., Průša R.: Distribuční šíře monocytů a její význam pro včasnou diagnostiku sepse

Lehnert, P., Šrámková, M., Průša, R.: Monocyte distribution width and its application for early diagnosis of sepsis
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 5-11.

KBM_1_2022-Friedecky-COV-12
Friedecký B., Kratochvíla J.: Biochemické analyty séra, COVID-19 a harmonizace

Friedecký B., Kratochvíla J.: Serum biochemical analytes, COVID-19 and harmonization
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 12-16.

KBM_1_2022-Friedecky-anti-CoV-2-17
Friedecký B.: Kvantitativní měření a neutralizační kapacita anti-SARSCoV-2. Stav v srpnu 2021. Krátké sdělení

Friedecký B.: Quantitative measurement and neutralization capacity of anti-SARS-CoV-2. Status in August 2021. Short communication
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 17-18.

Doporučení / Recommendations

KBM_1_2022-dop-IKK-19
Šprongl L., Stančík L., Minář J., Kratochvíla J.: Doporučení České společnost klinické biochemie ČLS JEP o vnitřní kontrole kvality

Šprongl L., Stančík L., Minář J., Kratochvíla J.: Recommendation of the Czech Society of Clinical Biochemistry of the Czech Medical Association on internal quality control
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 19-20.

KBM_1_2022-dop-kard-troponiny-21
Friedecký B.: Doporučení České společnost klinické biochemie ČLS JEP: Laboratorní aspekty stanovení kardiálních troponinů

Friedecký B.: Recommendation of the Czech Society of Clinical Biochemistry CLS JEP: Laboratory aspects of the determination of cardiac troponins
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 21-24.

Osobní sdělení / Obituary

KBM_1_2022-Petersen
In memoriam Per Hyltoft Petersen
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 1, p. 25.

OBSAH č. 2-2022 / CONTENTS 2-2022

editorial_2022-2
Editorial: Bunešová M., Průša R.: BIOLAB 2022

Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 2, p.31

KBM-2-2022_Friedecky-32
Friedecký B., Kratochvíla J., Jabor A.: Harmonizace v klinické laboratoři a charakter externího hodnocení kvality v blízké budoucnosti

Friedecký B., Kratochvíla J., Jabor A.: Harmonization in the clinical laboratory and the nature of external quality assessment in the near future
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 2, p. 32-36.

KBM_2-2022_Ambrozova-37
Ambrožová J.: Srovnatelnost výsledků vyšetření – možné postupy

Ambrožová J.: Comparability of examination results – recommended procedure
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 2, p. 37-47.

SBORNÍK – BIOLAB / PROCEEDINGS – BIOLAB
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 2, p. 49-64.

KBM_2-2022_SBORNIK
Abstrakta přednášek / Abstracts of lectures
Abstrakta posterů / Abstracts of posters
Jmenný rejstřík / Index of authors

OBSAH č. 3-2022 / CONTENTS 3-2022

KBM_3_2022_editorial-67
Springer D.
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 3, p.67

KBM_3_2022_Franekova-68
Franeková J., Jabor A.: Galektin-3: přehled, patofyziologie, analytika, interpretační meze a biologická variabilita

Franeková J., Jabor A.: Galectin-3: an overview, pathophysiology, analytics, limits of interpretation and biological variation
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 3, p. 68-72.

KBM_3_2022_Sramkova-73
Šrámková M., Lehnert P., Průša R.: Protein MxA a jeho význam pro včasnou diagnostiku virových infekcí včetně SARS-CoV-2

Šrámková M., Lehnert P., Průša R.: MxA protein and its application in early diagnosis of viral infections including SARS-CoV-2
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 3, p. 73-78.

KBM_3_2022_Hyspler-79
Hyšpler R., Tichá A., Zadák Z.: Antioxidační účinky sulfanové síry

Hyšpler R., Tichá A., Zadák Z.: Antioxidant effects of sulfane sulfur
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 3, p. 79-82.

KBM_3_2022_Zamecnik-83
Jabor A., Stávek P., Zámečník M.: Jak společně dokážeme ohrozit životy pacientů

Jabor A., Stávek P., Zámečník M.: How we can put patients´ lives at risk together
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 3, p. 83-88.

KBM_3_2022_Friedecky-variability-89
Friedecký B.: Biologické variability. Pojmy a literatura doporučená k edukaci

Friedecký B.: Biological variability. Concepts and literature recommended to education
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 3, p. 89-91.

KBM_3_2022_Friedecky-bigdata-92
Friedecký B.: Big data, strojové učení a umělá inteligence v klinické laboratoři. Pojmy a literatura k edukaci.

Friedecký B.: Big data, machine learning and artificial intelligence in clinical laboratory. Concepts and literature for education.
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 3, p. 92-95.

OBSAH č. 4-2022 / CONTENTS 4-2022

Editorial

KBM_2022-4-editorial1
Jabor A.: Chloridový anion? Proč určitě ano

Jabor A.: Cloride anion? Why sure yes.
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 99.

KBM_2022-4-editorial2
Vávrová J.: Budoucnost KBM od č.1/2023

Vávrová J.: The future of KBM from No. 1/2023
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 100.

KBM_4_2022-Friedecky-101 
Friedecký B., Kratochvíla J.: Stanovení chloridů v séru metodami iontově selektivních elektrod (ISE). Standardizace bez harmonizace

Friedecký B., Kratochvíla J.: Determination of chlorides in serum by methods with ion-selective electrodes (ISE). Standardization without harmonization.
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 101-104.

KBM_4_2022-Franekova-105
Jabor J., Franeková J.: Galektin-3: kardiologická problematika

Jabor J., Franeková J.: Galectin-3 in cardiology
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 105-110.

KBM_4_2022-Kusnierova-111 
Vilímová K., Michnová O., Kušnierová P.: Sérový amyloid A a jeho klinický význam

Vilímová K., Michnová O., Kušnierová P.: Serum amyloid A and its clinical significance
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 111-116.

KBM_4_2022-Franekova-117 
Jabor A., Vacková T., Kettner J., Zárubová A., Viczenová D., Čásenská J., Franeková J.: Jak snadný je přechod mezi dvěma různými stanoveními troponinů?

Jabor A., Vacková T., Kettner J., Zárubová A., Viczenová D., Čásenská J., Franeková J.: How easy is it to switch between two different troponin assays?
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 117-124.

KBM_4_2022-Kusnierova-125 
Novobilský R., Štefanská H., Kušnierová P.: Proteiny 14-3-3 a jejich klinický význam

Novobilský R., Štefanská H., Kušnierová P.: 14-3-3 proteins and their clinical signifikance
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 125-131.

Rejstřík / Index
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 132
Klíčová slova / Keywords
Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 4, p. 134-135.