OBSAH č. 1-2021 / CONTENTS 1-2021

KBM-1_2021_editorial
Racek J.: Editorial
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 3.

KBM-1_2021_Kocna
Kocna P.: Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici – preanalytické a analytické aspekty

Kocna P.: Quantitative determination of hemoglobin in stool – preanalytical and analytical aspects
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 4-10.

KBM-1_2021_Bystronova
Bystroňová I., Kušnierová P., Walder P., Hlubek R., Rolová J., Stejskal D.: Přehled biomarkerů synoviální tekutiny u kloubních onemocnění

Bystroňová I., Kušnierová P., Walder P., Hlubek R., Rolová J., Stejskal D.: Overview of biomarkers of synovial fluid in joint diseases
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 11-18.

KBM-1_2021_Borecka
Bořecká K., Jamriková V., Sojka P., Khaznadar Z., Ibrahimová M.: Stanovení protilátek anti-SARS-CoV-2 nukleokapsid versus spike, ECLIA versus ELISA

Bořecká K., Jamriková V., Sojka P., Khaznadar Z., Ibrahimová M.: Measurement of anti-SARS-CoV-2 antibodies nucleocapsid versus spike, ECLIA versus ELISA
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 19-24.

KBM-1_2021_Friedecky
Friedecký B., Kratochvíla J.: Analyty klinické biochemie a hematologie u COVID-19

Friedecký B., Kratochvíla J.: Analytes of clinical biochemistry and hematology in COVID-19
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 25-30.

Doporučení / Recommendations

KBM-1_2021_POCT-dopor
Seifert B., Springer D., Racek J., Zima T.: Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře: POCT metody v ordinaci praktického lékaře

Seifert B., Springer D., Racek J., Zima T.: Recommended diagnostic and treatment procedure for general practitioners: POCT methods in a general practitioner´s surgery
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 31-40.

KBM-1_2021_tumormarkery-dopor
Springer D., Valík D., Kučera R., Zdražilová Dubská L., Karlíková M., Topolčan O., Zima T.: Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k využití nádorových markerů v klinické praxi

Springer D., Valík D., Kučera R., Zdražilová Dubská L., Karlíková M., Topolčan O., Zima T.: Recommendation of the Czech Society of Clinical Biochemistry of the CzMA for the use of tumor markers in clinical practice
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 1, p. 41-55.

OBSAH č. 2-2021 / CONTENT 2-2021

KBM-2021-2-editorial
Racek J.: Editorial – Václav Holeček devadesátiletý

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 59.

KBM-2021-2-Holecek
Holeček V.: COVID-19 z hlediska volných radikálů a antioxidantů
Holeček V.: COVID-19 in terms of free radicals and antioxidants
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 60-63.

KBM-2021-2-Kocna
Kocna P.: Gliadin 33-mer v patogenezi, terapii a monitorování celiakie
Kocna P.: Gliadin 33-mer in coeliac disease pathogenesis, therapy and monitoring
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 64-70.

KBM-2021-2_Jabor
Friedecký B., Jabor A.: Specifikace analytických limitů programů EHK pomocí biologické variability. Nástroj vazby mezi analytickou kvalitou a klinickou efektivitou
Friedecký B., Jabor A.: Specification of analytical limits of EQA programs using biological variations. A tool enabling the link between analytical quality and clinical effectiveness
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 71-75.

Dopis redakci / Letter to the editorial board

KBM-2021-2_Friedecky
Friedecký B.: Protilátky proti SARS-CoV-2. Použití při rekonvalescenci pacientů po COVID-19 a po vakcinaci

Friedecký B.: Antibodies against SARS-CoV-2. Use in convalescence of patients after COVID-19 and after vaccination
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 76-77.

Doporučení / Recommendations

KBM-2021-2_dop-validace
Plzák Z., Kratochvíla J., Friedecký B., Šprongl L.: Doporučení pro validace a verifikace postupů laboratorních vyšetření ve zdravotnických laboratořích

Plzák Z., Kratochvíla J., Friedecký B., Šprongl L.: Recommendation for validation and verification of laboratory tests in medical laboratories
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 78-83.

KBM-2021-2_dop-nejistoty
Bartoš V., Budina M., Friedecký B., Kratochvíla J., Springer D., Šafarčík K.: Doporučení k vyjadřování nejistot kvantitativních výsledků měření ve zdravotnických laboratořích

Bartoš V., Budina M., Friedecký B., Kratochvíla J., Springer D., Šafarčík K.: Recommendation for expressing uncertainties of quantitative measurement results in medical laboratories
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 84-93.

KBM-2021-2-dop-nefrol
Zima T., Racek J., Ryšavá R. a kol.: Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie)

Zima T., Racek J., Ryšavá R. a kol.: Recommendation for the diagnosis of chronic kidney disease (estimation of glomerular filtration and examination of proteinuria)
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 94-103.

KBM-2021-2-dop-DM-nefrol
Pelikánová T., Viklický O., Rychlík I., Saudek, F., Tesař V., Haluzík M., Zima T., Racek J., Bouček P.: Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin
Pelikánová T., Viklický O., Rychlík I., Saudek, F., Tesař V., Haluzík M., Zima T., Racek J., Bouček P.: Recommended procedures for diabetic kidney disease
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 104-116.

Osobni sdělení / Obituary

Palička V.: PAN Antonín Dostál (1932 – 2021)
Palička V.: Mr. Antonín Dostál (1932 – 2021)
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 2, p. 117.

OBSAH č. 3-2021 / CONTENT 3-2021

KBM_3_2021_pozv
Racek J., Šálek T.: Pozvání na kongres

Racek J., Šálek T.: Invitation To The Congress
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 3, p. 123

KBM_3_2021_Kocna
Kocna P.: Funkční dechové testy – neinvazivní diagnostika v gastroenterologii

Kocna P.: Functional breath tests – non-invasive diagnostics in gastroenterology
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 3, p. 124-131

KBM_3_2021-Racek
Steinbach D., Racek J., Rajdl D.: Interference přirozených metabolitů a léků při enzymovém stanovení kreatininu a kyseliny močové

Steinbach D., Racek J., Rajdl D.: Interference of natural metabolites and drugs in enzymatic determination of creatinine and uric acid
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 3, p. 132-138

KBM_3_2021_Veskrna
Veškrna Z., Turková Š.: Pseudohyperkalémie u pacienta s leukémií typu CLL

Veškrna Z., Turková Š.: Pseudo hyperkalemia in a patient with CLL-type leukemia
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 3, p. 139-144

KBM_3_2021-Vojtisek
Vojtíšek J., Verner M., Pešková M., Vonke I.: Pseudohypokalémie – Kazuistika

Vojtíšek J., Verner M., Pešková M., Vonke I.: Pseudo hypokalemia – case report
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 3, p. 145-150

KBM_3_2021-Kusnierova
Kušnierová P., Stejskal D., Švagera Z., Slepčanová H., Malurová M., Špulerová Z., Matějová K., Kozelská R., Michnová O., Čermáková Z.: Srovnání dvou analytických metod pro stanovení SARS-CoV-2, RT-PCR vs. RT-LAMP

Kušnierová P., Stejskal D., Švagera Z., Slepčanová H., Malurová M., Špulerová Z., Matějová K., Kozelská R., Michnová O., Čermáková Z.: Comparison of two analytical methods for SARS-CoV-2 determination, RT-PCR vs. reverse transcription and loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 3, p. 151-156

KBM_3_2021-SBORNIK
XV. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí

XVth National Congress of the Czech Society of Clinical Biochemistry
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 3, p. 157-185

OBSAH č. 4-2021 / CONTENT 4-2021

KBM_4_2021_editorial
Kušnierová P., Vávrová J.: Monoklonální gamapatie – stále aktuální téma.
Kušnierová P., Vávrová J.: Monoclonal gammopathy – still an actual topic
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 189

KBM_4_2021_Matuchova
Matuchová I., Kelbich P., Kubalík J., Staněk I., Špička J., Malý V., Karpjuk O., Hanuljaková E., Krejsek J.: Pleurální výpotky – cytologicko-energetická analýza versus tradiční Lightova kriteria

Matuchová I., Kelbich P., Kubalík J., Staněk I., Špička J., Malý V., Karpjuk O., Hanuljaková E., Krejsek J.: Pleural effusion – cytological-energy analysis versus traditional Light’s criteria
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 190-198

KBM_4_2021_Maisnar
Šolcová L., Maisnar V.: Analýza častějšího výskytu mnohočetného myelomu ve východních Čechách

Šolcová L., Maisnar V.: Analysis of the more frequent occurrence of multiple myeloma in Eastern Bohemia
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 199-203

KBM_4_2021_Arientova
Arientová S., Pospíšilová L., Blahutová M., Holub M.: Využití sérového kalprotektinu jako rutinního biomarkeru bakteriální infekce

Arientová S., Pospíšilová L., Blahutová M., Holub M.: Use of serum calprotectin as rutine biomarker of bacterial infection
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 204-208

KBM_4_2021_Mecirova
Mečířová S.: Poruchy cyklu močoviny, Arginin Chlorid v léčbě hyperamonémie

Mečířová S.: Urea cycle disorders, Arginine Chloride in the treatment of hyperammonemia
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 209-212

KBM_4_2021_Friedecky-CAMARGUE
Friedecký B.: Měření a interpretace kardiálních troponinů v Evropě. Komentář k studiím CAMARGUE a SEKK 2019. Sdělení pro praxi

Friedecký B.: Measurement and interpretation of cardiac troponins in Europe. Commentary on the CAMARGUE and SEKK 2019 studies. Communication for practice
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 213-215

KBM_4_2021_Friedecky-hormon
Friedecký B.: Jak zvýšit efektivitu programů EHK u hormonů

Friedecký B.: How to increase the effectiveness of EHK programs for hormones
Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 216-219


rejstrik
Rejstřík / Index

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 220-224

pokyny
Pokyny pro autory

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 225-230

instructions
Instruction to Authors

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 232-236

etika
Publikační etika

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 231

ethics
Publication ethics

Klin. Biochem. Metab., 29 (50), 2021, No. 4, p. 237