OBSAH č. 1-2019 / CONTENTS 1-2019

 • editorial
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 1, p. 3.
 • KBM-1-2019-Vaingatova
  Vaingátová S., Franeková J., Jabor A.: Ověření referenčního rozmezí pro vyšetření parametrů štítné žlázy (TSH, fT3 a fT4) na analyzátoru DxI 800 firmy Beckman Coulter
  Vaingatova S., Franekova J., Jabor A.: Verification of the reference range for examination of thyroid parameters (TSH, fT3 a fT4) on the analyzer DxI 800 from Beckman Coulter
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 1, p. 4-8.
 • KBM-1-2019-Broz
  Brož P., Dolejšová O., Fuchsová R., Topolčan O., Racek J., Svobodová H., Hes O., Eret V., Pecen L., Hora M., Kučera R.: Prostate Health Index v porovnání s biopsií a pooperační histologií v predikci karcinomu prostaty
  Brož P., Dolejšova O., Fuchsova R., Topolčan O., Racek J., Svobodova H., Hes O., Eret V., Pecen L., Hora M., Kučera R.: Utilization of Prostate Health Index in prediction of prostate cancer aggressiveness
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 1, p. 9-15.
 • KBM-1-2019-Salek
  Šálek T., Friedecký B., Budina M.: Cystatin C – Implementace do laboratorní a klinické praxe
  Šalek T., Friedecky B., Budina M.: Cystatin C – Implementation in clinical laboratory practice
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 1, p. 16-18.
 • KBM-1-2019-Friedecky-POCT
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Kvalita, klinická efektivita a harmonizace POCT
  Friedecky B., Kratochvila J.: Quality, clinical effectivity and harmonisation of POCT
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 1, p. 19-24.
 • KBM-1-2019-Friedecky
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Nejistota a chyba měření ve zdravotnických laboratořích
  Friedecky B., Kratochvila J.: Measurement uncertainty and error in medical laboratories
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 1, p. 25-31.
 • KBM-1-2019-doporučení/ Recommendations
  Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů
  Diabetes mellitus – laboratory diagnostics and patient status monitoring

  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 1, p. 32-47.

OBSAH č. 2-2019 / CONTENTS 2-2019

 • editorial
  Friedecký B.: Vysoce citlivé (hs) kardiální troponiny. Pomníček velkému úsilí, které tak hned neustane
  Friedecký B.: Highly sensitive (hs) cardiac troponins. A memorial to a great effort that does not stop immediately
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 2, p. 51-52
 • KBM-2-2019-Franekova
  Jabor A., Kubíček Z., Komrsková J., Labanczová M., Vacková T., Vaingátová S., Viczénová D., Vymětalík J., Franeková J.: Porovnání výsledků vysoce senzitivních stanoveni troponinů I (Abbott, Beckman Coulter, Siemens) a troponinu T (Roche)
  Jabor A., Kubiček Z., Komrskova J., Labanczova M., Vackova T., Vaingatova S., Viczenova D., Vymětalik J., Franekova J.: Comparison of troponin I (Abbott, Beckman Coulter, Siemens) and troponin T (Roche) high-sensitivity measurement results
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 2, p. 53-60
 • KBM-2-2019-Jakubikova
  Jakubíková I., Pelikánová T.: Role polymorfismu rs17817449 FTO genu ve vztahu k obezitě a kompenzaci u diabetiků 1. Typu
  Jakubíková I., Pelikánová T.: The role of rs17817449 FTO gene polymorphism in patients with type 1. diabetes in terms of obesity and diabetes control
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 2, p. 61-65
 • KBM-2-2019-Zeman
  Zeman M., Macášek J., Vecka M., Staňková B., Žák A.: Elongázy mastných kyselin a jejich účast v patogeneze chorobných stavů
  Zeman M., Macašek J., Vecka M., Staňkova B., Žak A.: Fatty acid elongases and their involvement in the pathogenesis of disease states
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 2, p. 66-71
 • KBM-2-2019-Malickova
  Malíčková K., Pešinova V., Kolař M., Lukáš M.: POCT systém detekce hladin fekálního kalprotektinu při telemonitoringu pacientů s idiopatickými střevními záněty
  Maličkova K., Pešinova V., Kolař M., Lukaš M.: The role of rs17817449 FTO gene polymorphism in relation to obesity and compensation in type 1 diabetics
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 2, p. 72-77
 • KBM-2-2019-Franek
  Franěk T., Průša R., Fořtova M.: Pleurální exsudát pozitivní pro paraprotein a volné lehké řetězce jako první příznak mnohočetného myelomu
  Franěk T., Průša R., Fořtova M.: Pleural exudate positive for paraprotein and free light chains as a very first sign of multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 2, p. 78-82
 • KBM-2-2019-Fortova
  Fořtova M., Sopko B., Zemanek D., Oravec M., Klapkova E., Průša R.: Změny močových a sérových markerů poškození ledvin u dospělých pacientů po podání kontrastní látky při angiografii
  Fořtova M., Sopko B., Zemanek D., Oravec M., Klapkova E., Průša R.: Changes in urinary and serum markers of renal injury in adult patients after angiographic contrast medium administration
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 2, p. 83-89
 • KBM-2-2019-Polak
  Polák M., Kotaška K., Plachý L., Průša R., Fořtova M.: Vzácný pyrofosfátový močový konkrement u pětiletého chlapce s kongenitální hypofosfatázii
  Polak M., Kotaška K., Plachy L., Průša R., Fořtova M.: Rare pyrophosphate renal stone in 5 years old boy with congenital hypophosphatasia
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 2, p. 90-95

OBSAH č. 3-2019 / CONTENTS 3-2019

 • editorial
  Racek J.: XIV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie.
  Racek J.: XIVth National Congress of the Czech Society of Clinical Biochemistry.
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No.3, p.99
 • KBM-3-19-Kovarikova
  Kovaříková H., Baranová I., Laco J., Rozkošová K., Vošmiková H., Vošmik M., Dundr P., Němejcová K., Michálek J., Palička V., Chmelařová M.: Deregulace vybraných mikroRNA u karcinomu sinonasálních dlaždicových buněk související s HPV
  Kovaříková H., Baranová I., Laco J., Rozkošová K., Vošmiková H., Vošmik M., Dundr P., Němejcová K., Michálek J., Palička V., Chmelařová M.: HPV related deregulation of selected microRNAs in sinonasal squamous cell carcinoma .
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No.3, p.100 – 106.
 • KBM-3-19-Sudova
  Sudová V., Racek J., Rajdl D., Trefil L.: Stanovení methylovaných derivátů glycinu u pacientů s metabolickým syndromem a prediabetem
  Sudová V., Racek J., Rajdl D., Trefil L.: Assessment of methylated derivatives of glycine in patients with metabolic syndrome and prediabetes
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No.3, p. 107-111.
 • KBM-3-19-Solcova
  Šolcová L., Šimková J., Maisnar V.: Laboratorní diagnostika pacientů s MGUS a výsledky jejich sledování v regionální biochemické laboratoři v průběhu 10 let
  Šolcová L., Šimková J., Maisnar V.: Laboratory diagnostics of patients with MGUS and results of their monitoring in a regional biochemical laboratory within 10 years
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No.3, p. 112-115.
 • KBM-3-19-Friedecky
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Harmonizace v klinických laboratořích. Pojmy a problémy. Metrologická návaznost, standardizace, harmonizace
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Harmonization in clinical laboratories. Concepts and problems. Metrological continuity, standardization, harmonization
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No.3, p.116-123.
 • KBM-3-19-Friedecky-dopis
  Dopis redakci: Friedecký B., Bunešová M.: Klinické laboratoře na rozcestí
  Letters to the editorial board Friedecký B., Bunešová M.: Clinical laboratory on the crossroads
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No.3, p.124-128.
 • KBM-3-19-SBORNÍK
  XIV. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí
  XIVth National Congress of the Czech Society of Clinical Biochemistry
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No.3, p.129 – 159.

OBSAH č. 4-2019 / CONTENTS 4-2019

 • KBM-4-19-editorial
  Jabor A.: prof. MUDr. Antonin Kazda, DrSc. – 85 let
  Jabor A.: prof. MUDr. Antonin Kazda, DrSc. – 85th anniversary
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 163
 • KBM-4-19-Kazda
  Kazda A.: Hypernatremie – frekvence, příčiny, patobiochemie, klinika a terapie
  Kazda A.: Hypernatremia – frequencies, causes, pathobiochemistry, clinics and therapy
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 164-171
 • KBM-4-19-Komrskova
  Komrsková J., Franeková J., Jabor A.: Makro-komplexy a možnosti jejich detekce
  Komrsková J., Franeková J., Jabor A.: Macro-complexes and possibilities of their detection
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 172-176
 • KBM-4-19-Vackova
  Vacková T., Franeková J., Jabor A.: Charakteristika molekuly PCSK9 a její klinicky význam
  Vacková T., Franeková J., Jabor A.: PCSK9 Molecule: Characteristics and Clinical Importance
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 177-182
 • KBM-4-19-Fojtikova
  Fojtíková Š., Vecka M., Macášek J., Staňková B., Zeman M., Žák A.: Oxysteroly, biochemie a klinický význam
  Fojtíková Š., Vecka M., Macášek J., Staňková B., Zeman M., Žák A.: Oxysterols, biochemistry and clinical importance
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 183-187
 • KBM-4-19-Kalousova
  Kalousova M.: Nespecificke a nejednoznačne pozitivni laboratorni nalezy
  Kalousova M.: Non-specific and ambiguous positive laboratory findings
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 188-192

Dopisy redakci / Letters to the editorial board

 • KBM-4-19-Kinkorova
  Kinkorová J.: Biobanky – novinky ze světa
  Kinkorová J.: Biobanks – news from the world
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 193-195
 • KBM-4-19-dopisy
  Kořistková T.: Reakce na článek: Vzácný pyrofosfátový močový konkrement u pětiletého chlapce s kongenitální hypofosfatázii
  Kořistková T.: Reaction to the article: Rare pyrophosphate urinary stone in a five-year-old boy with congenital hypophosphatasia
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 196-197
  Polák M.: Odpověď na dopis redakci RNDr. T. Kořistkové
  Polák M.: Answer to the letter to editors of T. Kořistková
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 198-199

Osobni sděleni / Obituary

 • KBM-4-19-Votruba
  RNDr. Miloš Votruba, CSc. – *29. 12. 1938; †15. 11. 2019
  RNDr. Miloš Votruba, CSc. – *29. 12. 1938; †15. 11. 2019
  Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 200

KBM-4-rejstrík-index
Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 201-205

Pokyny pro autory, Publikační etika
KBM-4-19-pokyny-etika
Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 206-212

Instructions to Authors, Publication ethics
KBM-4-19-instructions-ethics
Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 4, p. 213-218