OBSAH č. 1-2017 / CONTENTS 1-2017

 • Editoriál / Editorial
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 3
 • KBM-2017-1-Kazda
  Kazda A., Broulík P.: Výživa a kostní metabolismus
  Kazda A., Broulík P.: Nutrition and metabolism of the bone

  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 4-12
 • KBM-2017-1-Krhovska
  Krhovská P., Heřmanová Z., Petrová P., Zapletalová J., Pika T., Bačovský J., Ščudla V., Minařík J.: Srovnání sérových hladin párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (Hevylite™) a analýza parametrů kostního metabolismu u nemocných s mnohočetným myelomem
  Krhovská P., Heřmanová Z., Petrová P., Zapletalová J., Pika T., Bačovský J., Ščudla V., Minařík J.: Comparison of the serum levels of heavy/light chain pairs of immunoglobulin (Hevylite™) and analysis of parameters of bone metabolism in patients with multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 13-17.
 • KBM-2017-1-Hyanek
  Hyánek J., Maťoška V., Dubská L., Míková B., Pejznochová H., Dvořáková J., Táborský L., Košan L., Martiniková V., Privarová J., Brtnová J.: Mírné hyperhomocysteinemie z deficitu MTHFR (C677T a C1298A) u dospělých a adolescentů v metabolické ambulanci. Je třeba je diferencovat a léčit?
  Hyánek J., Maťoška V., Dubská L., Míková B., Pejznochová H., Dvořáková J., Táborský L., Košan L., Martiniková V., Privarová J., Brtnová J.: Mild hyperhomocysteinemias from deficiency of MTHFR (C677T and C1298A) in adults and adolescents attending metabolic unit: Is there any necessity for their differentiation and treatment?
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 18-26.
 • KBM-2017-1-Broz
  Brož P., Rajdl D., Racek J., Zeman V., Novák J., Trefil L.: Vztah mezi zimním plaváním a zvýšením hladiny kardiálních markerů: pilotní studie
  Brož P., Rajdl D., Racek J., Zeman V., Novák J., Trefil L.: Relationship between cold water swimming and increased cardiac markers: A pilot study
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 27-31.
 • KBM-2017-1-Racek
  Racek J., Petříková V., Rajdl D., Novák I.: Otrava etylenglykolem a falešně vysoká hladina laktátu
  Racek J., Petříková V., Rajdl D., Novák I.: Intoxication with ethylene glycol and falsely increased plasma lactate concentration
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 32-35.
 • Doporučení / Recommendation
 • KBM-2017-1-dop-lipidy
  Soška V., Franeková J., Friedecký B., Jabor A., Kraml P., Rosolová H. a Vrablík M.: Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot
  Soška V., Franeková J., Friedecký B., Jabor A., Kraml P., Rosolová H. and Vrablík M.: Opinion of Czech expert societies to consensus of European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine to determination of blood lipids and to interpretation of its values
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 36-42
 • KBM-2017-1-dop_likvor
  Mrázová K., Zeman D., Bořecká K., Ženková J., Brož P., Mareš J., Hanzalová J., Král V., Krbková L.: Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku
  Mrázová K., Zeman D., Bořecká K., Ženková J., Brož P., Mareš J., Hanzalová J., Král V., Krbková L.: Recommendation to analysis of cerebrospinal fluid
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 1, p. 43-47

OBSAH č. 2-2017 / CONTENTS 2-2017

 • Editoriál / Editorial
  Franeková J: Projekt MED PED v České republice – Make Early Diagnosis – Prevent Early Deaths in Medical Pedigrees
  Franeková J: MedPed project in Czech Republic – Make Early Diagnosis – Prevent Early Deaths in Medical Pedigrees
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 2, p. 51
 • KBM-2017-2-Kyselak
  Kyselák O., Soška V., Freiberger T., Vrablík M.: Projekt MedPed v České republice
  Kyselák O., Soška V., Freiberger T., Vrablík M.: MedPed project in Czech Republic
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 2, p. 52 – 55
 • KBM-2017-2-Pika
  Pika T., Heřmanová Z., Flodrová P.: Laboratorní aspekty systémové AA amyloidózy
  Pika T., Heřmanová Z., Flodrová P.: Laboratory aspects of systemic AA amyloidosis
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 2, p. 56 – 58
 • KBM-2017-2-Kusnierova
  Kušnierová P., Zeman D., Šigutová, R., Švagera Z., Zahradová L., Hájek R.: Obtížně interpretovatelné nálezy
  elektroforéz a imunofixací u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci
  Kušnierová P., Zeman D., Šigutová, R., Švagera Z., Zahradová L., Hájek R.: Interpretation difficulties in electrophoresis and immunofixation findings in patients with multiple myeloma after autologous transplantation
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 2, p. 59 – 63
 • KBM-2017-2-Friedecky
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Programy externího hodnocení kvality v čase harmonizace výsledků laboratorních vyšetření
  Friedecký B., Kratochvíla J.: External quality evaluation programs at the time of harmonizing laboratory results
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 2, p. 64 – 71
 • KBM-2017-2-Racek
  Racek J., Petříková V., Rajdl D.: Rabdomyolýza vyvolaná nadměrnou svalovou zátěží – častá příčina chybné diagnózy
  Racek J., Petříková V., Rajdl D.: Exercise-induced rhabdomyolysis – frequent cause of false diagnosis
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 2, p. 72 – 76
 • KBM-2017-2-Kubat
  Kubát K., Zbořil M., Semrádová M., Kaňák V.: 23 případů metforminem indukované metabolické laktátové acidózy
  Kubát K.., Zbořil M., Semrádová M., Kaňák V.: 23 cases of Metformin-induced Metabolic Lactic Acidosis in Patients treated with Metformin
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 2, p. 77 – 85
 • KBM-2017-2-Friedecky-dopis / The letter to KBM
  Friedecký B., Kratochvíla J.: POCT a diabetes – potřeba komplexních a aktuálních informací
  Friedecký B., Kratochvíla J.: POCT and diabetes – the need of complex and actual information
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 2, p. 86 – 88

OBSAH č. 3-2017 / CONTENTS 3-2017

 • Editoriál /Editorial
  Verner M., Racek J.: Pozvání na XIII. Celostátní sjezd ČSKB 17. až 19. 9. 2015 v Českých Budějovicích
  Verner M., Racek J.: Invitation to XIIIth State-wide Meeting of the Czech Society of Clinical Biochemistry 17th to 19th September 2015 in České Budějovice.
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 3, p.91
 • KBM_3_2017_Kalousova
  Kalousová M.: „Normální laboratorní nálezy“
  Kalousová M.: „Normal laboratory findings“
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 3, p. 92 – 95
 • KBM_3_2017_Hansikova
  Zdražilová L., Ondrušková N., Honzík T., Hansíková H.: Dědičné poruchy glykosylace: alfa-dystroglykanopatie
  Zdražilová L., Ondrušková N., Honzík T., Hansíková H.: Congenital disorders of glycosylation: alpha-dystroglycanopathies
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 3, p.96-100
 • KBM_3_2017_Malickova
  Malíčková K.: Terapeutické monoklonální protilátky v klinické laboratoři
  Malíčková K.: Therapeutic monoclonal antibodies in clinical laboratory

  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 3, p.101-107
 • KBM_3_2017_Friedecky
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Stanovení albuminu v séru a plasmě. Harmonizace výsledků měření a klinická doporučení u pacientů s renálními chorobami
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Determination of albumin in serum and plasma. Harmonization of results and clinical recommendations in patients with renal diseases
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 3, p.108-111
 • KBM_3_2017_Borecka
  Bořecká K., Sečník P., Jabor A., Granátová J., Bolková M.: Srovnání stanovení koncentrace volných lehkých řetězců na analyzátoru SpaPLUS a Immage 800
  Bořecká K., Sečník P., Jabor A., Granátová J., Bolková M.: Comparison of Measurement Free Light Chains by SPAPLUS and Immage 800
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 3, p.112-116
 • KBM_3_2017_sbornik
  XIII. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní učastí
  XIIIth National Congress of the Czech Society of Clinical Biochemistry
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 3, p.117-149
  Restřík autorů abstraktů
  Index of the authors of abstracts
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 3, p.150

OBSAH č. 4-2017 / CONTENTS 4-2017

 • Editoriál / Editorial
  Friedecký B.: Big data, „big“ problémy nebo účinné nástroje lepší medicíny?
  Friedecky B.: Big data, „big“ problems or efficient tools of better medicine?
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 155-156
 • KBM-2017-4_Duffy
  Duffy M. J.: Klinické využití nádorových markerů: přehled

  Duffy M.J.: Clinical Use of Tumor Biomarkers: An Overview
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 157-161
 • KBM-2017-4_Friedecky
  Friedecký B., Vávrová J.: Harmonizace měření kostních markerů. Analytické minireview.
  Friedecký B., Vávrová J.: Harmonization of bone marker measurements. Analytical minireview
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 162-166
 • KBM-2017-4_Huba
  Huba P., Vaňuga A., Dančová K.: S-model: Návrh určení výkonnostních požadavků na analytické metody založeného na Six Sigma metrikách
  Huba P., Vaňuga A., Dančová K.: The S model: Method performance specifications based
  on Six Sigma metrics

  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 167-176
 • KBM-2017-4_Mikuskova
  Mikušková A., Beňovská M., Wiewiorka O., Dastych M.: Metodika a výsledky porovnání stanovení vybraných analytů na pracovištích Oddělení klinické biochemie FN Brno
  Mikušková A., Beňovská M., Wiewiorka O., Dastych M.: Methodology and results of selected analytes comparison between laboratories of Clinical Biochemistry Department University Hospital Brno
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 177-181
 • KBM-2017-4_Kucerova
  Kučerová Z.: Úloha proteolýzy v lidském těle
  Kučerová Z.: The role of proteolysis in organism
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 182-185
 • KBM-2017-4_Broz
  Brož P., Rajdl D., Racek J., Ženková J., Petříková V.: Spektrofotometrie mozkomíšního moku. Musíme spěchat?
  Broz P., Rajdl D., Racek J., Zenkova J., Petrikova V.: Cerebrospinal fluid spectrophotometry. Do we need to hurry?
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 186-188

Dopisy redakci / Letters to the editorial board

 • KBM-2017-4_dopis-glukoza
  Friedecký B., Palička V., Kratochvíla J.: Diagnostika diabetu pomocí plasmatické glukózy. Nerozřešený problém laboratorní medicíny
  Friedecký B., Palička V., Kratochvíla J.: Diagnostics of diabetes using plasma glucose. Unresolved problem of laboratory medicine
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 189-191
 • KBM-2017-4_dopis-vit-D
  Friedecký B., Vávrová J.: Standardizační program VDSP 2017 a aspekty současných požadavků na laboratorní vyšetření vitaminu D
  Friedecký B., Vávrová J.: Standardization program VDSP 2017 and aspects of current requirements on laboratory testing of vitamine D.
  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 192-193
 • KBM-2017-4_index
  Rejstřík / Index

  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 194-198
 • KBM-2017-4_pokyny
  Pokyny pro autory

  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 199-204
 • KBM-2017-4_instructions
  Instruction to Authors

  Klin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 4, p. 205-209