• Editorial: Racek J.
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 3.
 • fulltext
  Štern P.: Struktura protilátek a jejich reaktivita

  Štern P.: Antibody structure and its reaktivity
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 4-9.
 • fulltext
  Friedecký B., Vávrová J.: Aktualizace poznatků o stavu měření 25-hydroxyvitaminu D v séru/plasmě. Minirewiew 2015 – 2016

  Friedecký B., Vávrová J.: Actualization of knowledge about the state of measurement of 25-hydroxyvitamin D in serum. A mini-review 2015 – 2016
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 10-13.
 • fulltext
  Kučera R., Topolčan O., Pecen L., Šimánek V.: IGF1 (insulin-like growth factor 1), základní charakteristika, signální dráha, závislost na věku a pohlaví

  Kučera R., Topolčan O., Pecen L., Šimánek V.: IGF1 (insulin-like growth factor 1), basic characteristics, biological effect, age and gender dependence
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 14-19.
 • fulltext
  Kučera R., Topolčan O., Fiala O., Šimánek V.: Účinky signální dráhy IGF1 (insulin-like growth factor 1) na vznik a rozvoj nádorových onemocnění

  Kučera R., Topolčan O., Fiala O., Šimánek V.: Influence of IGF1 (insulin-like growth factor 1) signaling pathway to the development of cancer diseases
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 20-26.
 • fulltext
  Marková M., Hansíková H.: Úloha mitochondrií v patogenezi Huntingtonovy choroby

  Marková M., Hansíková H.: The role of mitochondria in pathogenesis of Huntington´s disease
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 27-31.
 • fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Kriteria analytické kvality měření v klinické biochemii. Současný mezinárodní konsensus a jeho důsledky pro rutinní činnost klinických laboratoří

  Friedecký B., Kratochvíla J.: Criteria of analytical duality measurement in clinical biochemistry. Current international consensus and its implications for routine action of clinical laboratoriem
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 32-38.
 • fulltext
  Doporučení: Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

  Reccommendation: Diabetes mellitus – laboratory diagnostics and monitoring of patients state
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 39-50.

OBSAH č. 2-2016 / CONTENTS 2-2016

 • Editorial
  Friedecký B.: Od laboratoři k čipům. Od čipů k teranostice, nanočasticim, mikrofluidice. Nove cesty, staré iluze?
  Friedecký B.: From laboratories to chips. From chips to theranostics, nanoparticles, and microfluidics. New ways, old illusions
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 2, p. 55-56.
 • fulltext
  Štern P.: Čipy a kapilární elektroforéza v imunoanalýze
  Štern P.: Chips and capillary electrophoresis based immunoassays

  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 2, p. 57-62.
 • fulltext
  Šafaříková M., Pazourková E., Hořínek A., Reiterová J., Maixnerová D., Honsová E., Zadražil J., Štekrová J., Kohoutova M., Tesař V.: Ověření použitelnosti poměru expresi genů NPHS2 a SYNPO při diagnostice fokální segmentální glomerulosklerózy a minimálních změn glomerulů
  Šafaříková M., Pazourková E., Hořínek A., Reiterová J., Maixnerová D., Honsová E., Zadražil J., Štekrová J., Kohoutova M., Tesař V.: The verification of the applicability of NPHS2/SYNPO ratio for diagnosis of FSGS and MCD
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 2, p. 63-66.
 • fulltext
  Hansíková H., Ondrušková N., Honzik T., Veselá K., Horová E., Švecová Š, Tesařová M. a J. Zeman: Aktivita fosfomanomutázy u 2 pacientů s podezřením na dědičnou poruchu glykosylace
  Hansíková H., Ondrušková N., Honzik T., Veselá K., Horová E., Švecová Š, Tesařová M. a J. Zeman: Aktivity of phosphomannomutase 2 in patients with suspected congenital disorder of glycosylation
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 2, p. 67-74.
 • fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J., Springer D.: Kvalita, kontrola a validace glukometrů a CGM systemů. Přehled stavu
  Friedecký B., Kratochvíla J., Springer D.: Quality, control and validation of glucometers and CGM systems. Status overview
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 2, p. 75-81.
 • fulltext
  Šálek T., Franeková J., Jabor A., Friedecký B.: Postanalytická fáze a interpretace laboratorního testu (post-postanalyticka faze)
  Šálek T., Franeková J., Jabor A., Friedecký B.: Postanalytical phase and interpretation of laboratory tests
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 2, p. 82-87.
 • fulltext
  Staňková B., Vávrová L., Rychlíková J., Žák A.: Změny aktivity Paraoxonasy 1 a koncentrace konjugovaných dienů ve spojení s počtem složek metabolického syndromu
  Staňková B., Vávrová L., Rychlíková J., Žák A.: Changes in Paraoxonase 1 activity and concentration of conjugated dienes in connection with number of metabolic syndrome components
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 2, p. 88-93.
 • Biolab 2016 – sborník abstraktBook of abstracts
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 2, p. 94-114.

OBSAH č. 3-2016 / CONTENTS 3-2016

 • Editoriál / Editorial
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 3, p. 119.
 • fulltext
  Štern P.: Pokroky v imunoanalýzách s luminiscenční a elektrochemickou detekcí
  Štern P.: Advances in immunoassays by luminescence and electrochemical detection
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 3, p. 120 – 126.
 • fulltext
  Maisnar V.: Nová diagnostická kritéria mnohočetného myelomu
  Maisnar V.: New diagnostic criteria of multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 3, p. 127 – 128.
 • fulltext
  Pika T., Heřmanová Z., Lochman P., Minařík J., Krhovská P., Zapletalová J., Ščudla V.: Vztah hladin molekul BAFF a APRIL k vybraným ukazatelům mnohočetného myelomu
  Pika T., Heřmanová Z., Lochman P., Minařík J., Krhovská P., Zapletalová J., Ščudla V.: The relationship of serum BAFF and APRIL levels to selected biomarkers of multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 3, p. 129 – 132.
 • fulltext
  Šafránek R., Radocha J., Maisnar V., Malá A., Dusilová Sulková S.: Výsledky léčby nemocných s mnohočetným myelomem a současným renálním postižením
  Šafránek R., Radocha J., Maisnar V., Malá A., Dusilová Sulková S.: Treatment results in patients with myeloma-related renal impairment
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 3, p. 133 – 135.
 • fulltext
  Krhovská P., Heřmanová Z., Petrová P., Zapletalová J., Pika T., Bačovský J., Ščudla V., Minařík J.: Analýza parametrů signálních drah myelomové kostní nemoci u mnohočetného myelomu
  Krhovská P., Heřmanová Z., Petrová P., Zapletalová J., Pika T., Bačovský J., Ščudla V., Minařík J.: Analysis of parameters of signal pathway of myeloma bone disease in multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 3, p. 136 – 140.
 • fulltext
  Zeman D., Kušnierová P.: Detekce oligoklonálních IgM pásů v likvoru
  Zeman D., Kušnierová P.: Detection of oligoclonal IgM in cerebrospinal fluid
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 3, p. 141 – 146.
 • fulltext
  Brodská H., Kazda A.: Vitamíny u kriticky nemocných
  Brodská H. a Kazda A.: Vitamins in critically ill patients
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 3, p. 147 – 152
 • fulltext
  Vrbík K., Vavrouš A., Pavloušková J., Malý M., Svačina Š., Piecha R., Lacinová Z., Müllerová D., Matějková D., Mráz M.: Stanovení ftalátů a bisfenolu A a jejich metabolitů v různých typech materiálů
  Vrbík K., Vavrouš A., Pavloušková J., Malý M., Svačina Š., Piecha R., Lacinová Z., Müllerová D., Matějková D., Mráz M.: Determination of phthalates and bisphenol A and their metabolites in different types of materials
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 3, p. 153 – 159.

OBSAH č. 4-2016 / CONTENTS 4-2016

 • Editoriál/Editorial
  Vávrová J.: Jubilanti roku 2016 a časopis Klinická biochemie a metabolismus
  Vávrová J.: Jubilee of 2016 and the journal Clinical biochemistry and metabolism
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 163.
 • fulltext
  Štern P.: Nové trendy v imunochemii
  Štern P.: New trends in immunochemistry
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 164-169.
 • fulltext
  Friedecký B.: Variabilita mezi šaržemi reagencií a kalibrátorů a důsledky pro verifikaci měření
  Friedecký B.: Variability between batches of reagents and calibrators and its consequences for measurement verification
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 170-172.
 • fulltext
  Dobrovolná, H., Soška, V.: Porovnání stanovení katalytické koncentrace ALP rutinní metodou ALP (Roche Diagnostics) a metodou Alkalická fosfatáza (BLW Diagnostics)
  Dobrovolná, H., Soška, V.: A comparison between ALP catalytic concentrations determined by the routine ALP measurement (Roche Diagnostics) and those obtained by the alkaline phosphatase approach (BLW Diagnostics)
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 173-178.
 • fulltext
  Šolcová L., Maisnar V., Šimková J.: Soubor nově diagnostikovaných monoklonálních gamapatií v regionální laboratoři v 8-letém časovém období
  Šolcová L., Maisnar V., Šimková J.: Group of newly diagnosed monoclonam gammopathies in regional laboratory in 8-year period
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 179-182.
 • fulltext
  Ambrožová J., Kratochvíla J.: Preciznost a bias metod měření dle EP15 A3
  Ambrožová J., Kratochvíla J.: The precision and bias of measurement methods according to EP15 A3
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 183-190.
 • fulltext
  Rajska M., Procházková P., Bartoníková D., Weiperova L., Loučka P., Minář J., Radina M.: Vývoj a implementace metody stanovení volných metanefrinů v plazmě pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí pro rutinní využití v diagnostické laboratoři
  Rajska M., Procházková P., Bartoníková D., Weiperova L., Loučka P., Minář J., Radina M.: Development and implementation of method for analysis of free metanephrines in plasma by the liquid chromatography tandem mass spectrometry for routine use in clinical laboratory
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 191-197.
 • fulltext
  Valášková, P., Muchová, L.: Metabolismus bilirubinu a jeho biologické účinky
  Valášková, P., Muchová, L.: Metabolism of bilirubin and its biological properties
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 198-202.
 • Rejstřík / Index
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 203-206.
 • Pokyny pro autory
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 207-211.
 • Instruction to Authors
  Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 4, p. 212-216.