• Editorial
  Friedecký B.: Je věda na vzestupu nebo v pádu?
  Friedecky B.: Is science on the increase or fall?
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 3-4.
 • fulltext
  Vávrová J. , Friedecký B., Pavlíková L.: Problémy měření PTH při sledování chronické renální choroby. Minireview.
  Vavrova J. , Friedecky B., Pavlikova L.: Problems of measuring PTH in following chronic renal disease: A minireview
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 5-8.
 • fulltext
  Novotný D., Malina P., Krumpholcová P., Tozzi I., Procházka V.: Predikce závažnosti akutní pankreatitidy za použití sérových hladin adiponektinu, adipocytárního proteinu vázajícího mastné kyseliny a fibroblastového růstového faktoru 21 ve 4. den po přijetí
  Novotny D., Malina P., Krumpholcova P., Tozzi I., Prochazka V.: The acute pancreatitis severity prediction using adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and fibroblast growth factor 21 levels in day 4 after admission
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 9-16.
 • fulltext
  Šálek T., Macko J., Šafařík P., Pšenčík M.: Porovnání dvou nejčastějších metod na stanovení celkového bilirubinu u novorozenců
  Šalek T., Macko J., Šafařik P., Pšenčik M.: Comparison of two most frequent methods for the determination of total bilirubin in newborns
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 17-20.
 • fulltext
  Sedlák P., Friedecký B., Kratochvíla J., Budina M.: Stav standardizace stanovení katalytické koncentrace alkalické fosfatázy z pohledu různých programů externích hodnocení kvality. Názor na situaci a její řešení
  Sedlak P., Friedecky B., Kratochvila J., Budina M.: State of standardization for determination of catalytic concentration of alkaline phosphatase as viewed by different programs of external quality control: Our view of the situation and its solution
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 21-26.
 • Doporučení ČSKB ČLS JEP, ČSNM ČLS JEP, SLG ČLS JEP, Referenční laboratoře Ministerstva zdravotnictvi ČR pro klinickou biochemii: Doporučeni o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství
  Recommendation ČSKB ČLS JEP, ČSNM ČLS JEP, SLG ČLS JEP, Reference laboratory of the Ministry of Health of Czech Republic for clinical biochemistry: Recommendation for laboratory screening of inborn defects n the first and second trimester of pregnancy
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 27-30.

OBSAH č. 2-2015 / CONTENTS 2-2015

 • Editorial
  Friedecký B.: Nové doporučení odborných společností klinické biochemie a kardiologie
  Friedecký B.: New recommendation of professional Czech Society of Clinical Biochemistry and Czech Society of Cardiology
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 35-36.
 • fulltext
  Pika T., Lochman P., Látalová P., Minařík J., Puščiznová P., Bačovský J., Ščudla V.: Problematika stanovení monoklonálního imunoglobulinu u nemocných s AL amyloidózou
  Pika T., Lochman P., Látalová P., Minařík J., Puščiznová P., Bačovský J., Ščudla V.: Problems of determination of monoclonal immunoglobulin in patients with AL amyloidosis
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 37-41.
 • fulltext
  Pika T., Lochman P., Kušnierová P., Heřmanová Z., Zapletalová J., Puščiznová P., Minařík J., Ščudla V.: Stanovení párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu u nemocných s nově diagnostikovanou Waldenströmovou makroglobulinémií
  Pika T., Lochman P., Kušnierová P., Heřmanová Z., Zapletalová J., Puščiznová P., Minařík J., Ščudla V.: The assessment of heavy/light chain pairs of immunoglobulin in patients with newly diagnosed Waldenström´s macroglobulinemia
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 42-47.
 • fulltext
  Puščiznová P., Petrová P., Hrbek J., Heřman M., Pika T., Bačovský J., Minařík J.: Srovnání konvenční radiografie s celotělovou magnetickou rezonancí a analýza parametrů kostního metabolismu u nemocných s mnohočetným myelomem
  Puščiznová P., Petrová P., Hrbek J., Heřman M., Pika T., Bačovský J., Minařík J.: Comparison of conventional radiography with full body magnetic resonance and analysis of bone metabolism analysis in patients with multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 48-52.
 • fulltext
  Sandecká V., Hájek R., Adam Z., Špička I., Ščudla V., Gregora E., Radocha J., Walterová L., Kessler P., Adamová D., Valentová K., Vonke I., Ulmanová L., Starostka D., Wróbel M., Brožová L., Jarkovský J., Mikulášová A., Říhová L., Almáši M., Ševčíková S., Krejčí M., Straub J., Minařík J., Pavlíček P., Pour L., Všianská P., Okutabe S., Penka M., Maisnar V.: Monoklonální gamapatie nejasného významu s nízkým a vysokým stupněm rizika: výstupy z analýz RMG registru České myelomové skupiny pro praxi
  Sandecká V., Hájek R., Adam Z., Špička I., Ščudla V., Gregora E., Radocha J., Walterová L., Kessler P., Adamová D., Valentová K., Vonke I., Ulmanová L., Starostka D., Wróbel M., Brožová L., Jarkovský J., Mikulášová A., Říhová L., Almáši M., Ševčíková S., Krejčí M., Straub J., Minařík J., Pavlíček P., Pour L., Všianská P., Okutabe S., Penka M., Maisnar V.: Monoclonal gammopathy of undetermined significance with low and high risk degree: outputs from analyses RMG of register of Czech myeloma group for practice
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 53-59.
 • fulltext
  Lesná J., Tichá A., Hyšpler R., Svobodová I., Musil F., Bláha V., Sobotka L., Zadák Z., Šmahelová A.: Metabolismus cholesterolu u obézních pacientů s diabetes mellitus 1. typu – vliv redukce hmotnosti
  Lesná J., Tichá A., Hyšpler R., Svobodová I., Musil F., Bláha V., Sobotka L., Zadák Z., Šmahelová A.: Metabolism of cholesterol in obese patients with diabetes mellitus type 1 – impact of weight reduction
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 60-66.
 • fulltext
  Vostrý M., Rajdl D., Eiselt J., Malánová L., Pikner R., Trefil L., Racek J.: Vztah metabolického syndromu k hospitalizovanosti a mortalitě hemodialyzovaných pacientů – krátké sdělení
  Vostrý M., Rajdl D., Eiselt J., Malánová L., Pikner R., Trefil L., Racek J.: Relationship of metabolic syndrome, hospitalization rate and mortality of hemodialyzed (HD) patients – short communication
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 67-70.
 • Friedecký B., Jabor A., Kratochvíla J., Rajdl D., Kettner J., Franeková J., Janota T., Pudil R., Hnátek T., Rokyta R.: Doporučení ČSKB: Používání kardiálních troponinů při podezření na akutní koronární syndrom
  Friedecký B., Jabor A., Kratochvíla J., Rajdl D., Kettner J., Franeková J., Janota T., Pudil R., Hnátek T., Rokyta R.: Recommendation of the Czech Society of Clinical Biochemistry: the use of cardiac troponins in suspected acute coronary syndrome
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 71-77.
 • Kocna P., Zima T.: Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou
  Kocna P., Zima T.: The attitude to determination of hemoglobin in stools in quantitative analysis
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 78-81.

OBSAH č. 3-2015 / CONTENTS 3-2015

 • Editorial
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 3, p. 87
 • Vzpomínka / Obituary
  Profesor Zdeněk Vodrážka in memoriam
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 3, p. 88
 • fulltext
  Beňovská M., Bučková D., Petříková D., Stašek J., Gottwaldová J.: Presepsin jako diagnostický a prognostický nástroj při posuzování sepse
  Beňovská M., Bučková D., Petříková D., Stašek J., Gottwaldová J.: Presepsin as a diagnostic and prognostic tool for sepsis
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 3, p. 89 – 94.
 • fulltext
  Špišáková M., Kučera R, Topolčan O., Šafanda M., Slouka D., Kinkorová J, Třeška V.: Využití solubilních cytokeratinových fragmentů v diagnostice jaterních metastáz
  Špišáková M., Kučera R, Topolčan O., Šafanda M., Slouka D., Kinkorová J, Třeška V.: The use of soluble cytokeratin fragments in the diagnosis of liver metastases
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 3, p. 95 – 99.
 • fulltext
  Chmelařová M., Ruszová E., Laco J., Dvořáková E., Smetana J., Hrochová K., Palička V.: Sledování metylace DNA u karcinomu vaječníků pomocí mikročipů
  Chmelařová M., Ruszová E., Laco J., Dvořáková E., Smetana J., Hrochová K., Palička V.: Monitoring of DNA methylation in ovarian cancer using microarrays
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 3, p. 100 – 104)
 • fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Bias měření základních analytů krevního séra. Výsledky a interpretace soudobých studií
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Bias in measuring basic analytes of blood serum: Results and interpretation of present studies
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 3, p. 105 – 108.
 • fulltext
  Ambrožová J.: Přípustné limity mezilehlé preciznosti v regulačních diagramech
  Ambrožová J.: The permissible limits for intermediate precision in control charts
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 3, p. 109 – 115.
 • SBORNÍK
  XII. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní učastí
  XIIth National Congress of the Czech Society of Clinical Biochemistry

OBSAH č. 4-2015 / CONTENTS 4-2015

 • Editorial
  Friedecký B.: Sbohem a šáteček
  Friedecký B.: Farewell
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 163.
 • Vzpomínka/ Obituary
  Tomáš Adam a Petr Schneiderka: In memoriam Ing. Dalibor Novotný, Ph.D.
  Tomáš Adam a Petr Schneiderka: In memoriam of Ing. Dalibor Novotný, Ph.D.
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 164.
 • fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Aktuální stav standardizace měření katalytických koncentrací enzymů a srovnatelnosti výsledků. Minireview
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Present state in standardization of measuring catalytic concentration of enzymes and comparability of results. A minireview
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 165 – 170.
 • fulltext
  Komrsková J., Hejlová I., Kubíček Z., Bartošová K., Jabor A., Franeková J.: Průkaz makro AST v běžné klinické praxi
  Komrsková J., Hejlová I., Kubíček Z., Bartošová K., Jabor A., Franeková J.: Laboratory detection of macro AST in common clinical practice
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 171 – 174.
 • fulltext
  Pudil R., Horáková L., Vašatová M., Karešová I., Fučíková A., Praus R., Palička V.: N-terminální pro BNP a echokardiografické parametry u pacientů s neobstruktivní hypertrofickou kardiomyopatií
  Pudil R., Horáková L., Vašatová M., Karešová I., Fučíková A., Praus R., Palička V.: N-terminal pro BNP and echocardiographic parameters in patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy.
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 175 – 180.
 • fulltext
  Kovalská, M., Kovalská, L., Zeliesková, M., Koprda, O., Mešťanová, V., Adamkov, M., Lehotský, J.: Vplyv indukovanej hyperhomocysteinémie na ischemicko-reperfúzne poškodenie mozgu potkana: možný experimentálny model rozvoja Alzheimerovej choroby
  Kovalská, M., Kovalská, L., Zeliesková, M., Koprda, O., Mešťanová, V., Adamkov, M., Lehotský, J.: Effect of induced hyperhomocysteinemia on ischemia/reperfusion injury of rat brain: An experimental model of possible development of Alzheimer’s disease
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 181 – 187.
 • fulltext
  Vinklárková B., Chromý V., Bittová M., Žaludová L., Šprongl L.: Zjednodušená Kjeldahlova metoda vhodná jako primární referenční metoda pro stanovení celkové sérové bílkoviny v referenčních materiálech užívaných v klinické chemii
  Vinklárková B., Chromý V., Bittová M., Žaludová L., Šprongl L.: Simplified direct Kjeldahl method suitable as a primary reference procedure for the determination of total protein in reference materials used in clinical chemistry
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 188 – 192.
 • fulltext
  Hyšpler, R., Tichá, A., Svobodová, I., Zadák, Z.: Spektrofotometrická metoda stanovení D-laktátu v krevní plasmě a moči
  Hyšpler, R., Tichá, A., Svobodová, I., Zadák, Z.: Spectrophotometric method for determination of D-lactate in blood plasma and urine
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 193 – 197.
 • fulltext
  Dopis redakci / Letter to the Editor
  Friedecký B.: Známe skutečný stav analytické kvality základních biochemických markerů? Albumin v moči a lipidy v krvi jako příklady
  Friedecký B.: Do we know the actual state of analytical quality of basic biochemical markers? Albumin in ruine and lipids in blood as examples
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 198 – 199.
 • Rejstřík / Index
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 200 – 206.
 • Pokyny pro autory
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 207 – 210.
 • Instruction to Authors
  Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 4, p. 211 – 214.